خرید روسری گراني، بيشتر در استان‌هاي محروم کشور

بر پايه جديدترين گزارش بانک مرکزي، بيشترين بار گراني بر عهده مردم استان‌هاي محروم کشور است.بنا بر گزارش شاخص قيمت‌هاي فروردين ماه که به تفکيک در سي استان کشور منتشر شده است، بيشترين گراني در استان محروم ايلام با شاخص قيمت 182وجود داشته است.به گزارش خبرنگار «»، در کنار ايلام، 9 استاني که بيشترين رشد قيمت‌ها را طي سه سال اخير داشته‌اند، به ترتيب صعودي عبارتند از خوزستان، خراسان جنوبي، چهار محال و بختياري، قم، قزوين، خراسان شمالي، کرمانشاه، همدان و لرستان که در ميان ده استان برشمرده، 8 استان محروم ديده مي‌شود.گفتني است مطابق با سياست‌هاي اعلام‌شده دولت، استان‌هاي محروم در اولويت رسيدگي قرار داشته‌اند، اما اطلاعات رسمي نشان مي‌دهد بيشترين فشارهاي اقتصادي بر ساکنان اين مناطق وارد مي‌شود.بنا بر گزارش بانک مرکزي، بيشترين رشد قيمت در فروردين ماه نسبت به ماه گذشته نيز به ترتيب در استان‌هاي کردستان ايلام و کرمانشاه رخ داده است.