خرید روسری گزارش جهت‌دار برادعي به‌رغم اعتمادسازي ايران

به‌رغم همه اعتماد‌سازي‌هاي ايران و رفع ابهامات و ادعاهاي آژانس و دولت‌هاي غربي درباره انرژي صلح‌آميز هسته‌اي ايران، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مدعي شد که ايران، از دادن اطلاعات درباره برنامه هسته‌ايش‌ خودداري مي‌‌كند.
به گزارش «بي.بي.سي»، اين آژانس در گزارش خود مدعي شد، براي تشخيص اين که ايران هرگز در پي سلاح اتمي بوده يا خير، نياز به اطلاعات وجود دارد؛ چيزي که دولت ايران آن را فراهم نمي‌کند.
اين آژانس در گزارش خود گفته که ايران همچنان از اجراي مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت خودداري کرده و غني‌سازي اورانيوم را به حالت تعليق درنياورده است.
به گفته اين گزارش، ايران سه هزار و پانصد سانتريفوژ فعال دارد که از آنها در نطنز استفاده مي‌کند.
 
آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش خود گفته است که ايران به بازرسان اين آژانس اجازه بازرسي از تأسيساتي را که در ماه آوريل تقاضا کرده بود، نداده است.
رئيس آژانس معمولاً هر سه ماه يک بار در گزارشي، اعضاي 35 گانه شوراي حکام را در جريان تازه‌ترين تحولات مربوط به فعاليت اتمي ايران مي‌گذارد.
تازه‌ترين تحول در پرونده اتمي ايران اين است که گروه «1 + 5» مجموعه مشوق‌هاي تازه‌اي به ايران پيشنهاد کرده‌اند تا در ازاي دريافت آنها، غني‌سازي اورانيوم را متوقف کند.
در مقابل اين مجموعه مشوق‌ها که بسته پيشنهادي لقب گرفته، ايران نيز بسته پيشنهادي خود را به همين دولتها عرضه کرده و پيشنهاد داده تا با اين دولت‌ها براي حل مسائل مهم جهان، از جمله مناقشه اتمي به گفت‌وگو و همکاري بپردازد.