خرید روسری افزايش 15 درصدي حقوق همه بازنشستگان

به گفته يك مقام مسوول، ميزان افزايش حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري و تامين اجتماعي، ظرف هفته آينده از سوي دولت اعلام مي‌شود.

اين مقام مسوول در گفت‌وگو با ايسنا، افزايش حقوق بازنشستگان را حدود 15 درصد اعلام كرد و گفت: اين افزايش شامل تمامي بازنشستگان لشكري و كشوري و تامين اجتماعي مي‌شود.

اين منبع آگاه تصريح كرد: اين افزايش بدون توجه به حداقل و حداكثر حقوق دريافتي بازنشستگان به تمامي آن‌ها پرداخت مي‌شود.

وي در پاسخ به اين كه با توجه به اين كه بازنشستگان دريافتي يكساني ندارند، اگر افزايش درصد حقوق به طور يكسان شامل حال تمامي آن‌ها شود، آيا اعتراضات بازنشستگان را به همراه نخواهد داشت، اظهار كرد: با عنايت دولت، در طول سال، به بازنشستگاني كه دريافتي آن‌ها نسبت به ساير بازنشستگان كمتر است، كمك‌هايي جهت ترميم حقوق آن‌ها ارائه مي‌شود. از سوي ديگر با اجراي قانون خدمات مديريت كشوري (نظام هماهنگ پرداخت) شرايط پرداخت مستمري و حقوق به بازنشستگان با آن‌چه در حال حاضر دريافت مي‌كنند، متفاوت و عادلانه‌تر مي‌شود.

به گفته اين مقام مسوول پيش‌بيني مي‌شود، قانون مديريت خدمات كشوري در نيمه دوم سال جاري به مرحله اجرا درآيد.