خرید روسری امروز، انتخاب هيئت رئيسه موقت مجلس 8

دومين جلسه مجلس شوراي اسلامي دوره‌ي هشتم آغاز ‌شد.

به گزارش فارس بر اساس اعلام قبلي هيئت رئيسه سني مجلس شوراي اسلامي قرار بود ساعت 10صبح امروز چهارشنبه دومين جلسه مجلس هشتم آغاز شود اما بر اساس تغيير برنامه جلسه مجلس ساعت 8 صبح آغاز خواهد شد.

انتخاب هيئت رئيسه موقت هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دستور كار امروز مجلس است.
هيئت رئيسه موقت مجلس پس از انتخاب، اداره جلسه علني مجلس تا تصويب دو سوم اعتبارنامه نمايندگان و برگزاري انتخابات هيئت رئيسه دائم مجلس را بر عهده دارد.