خرید روسری تأخير دوازده ساعته و سرگرداني در فرودگاه

يكي از بينندگان «» در پيامي نوشته است: مسافر ساعت 12 شب دبي ـ تهران سه‌شنبه ماهان‌اير بودم، اما هواپيما به خاطر نقص فني، پس از دو ساعت، با اين جمله که همکاران زميني به شما توضيح مي‌دهند، ما را پياده کردند و دريغ از يک توضيح که شما تا فلان ساعت صبر کنيد. بدون هيچ امکاناتي، ده ساعت چهارصد مسافر را وسط فرودگاه رها کردند.

من مادري را ديدم که با حالت بسيار عصبي با التماس از مسئولان، پتو مي‌خواست و هيچ مسئولي در اين مدت، يک کلمه توضيح نداد و همين مسأله باعث عصبي شدن مسافران شده بود كه كودكي دو ساله تا صبح توي بغل مادرش بلرزد يا پيرزني که مدام راه مي‌رفت و از اينکه داروهايش داخل ساک و بار هواپيماست گله كند؛ حال يک عدد چاي بماند.

و اينها همه در حالي بود كه مدير عامل شرکت ماهان با همين پرواز و ناظر بر همه چيز بود.
مگر خرج اين كه به هر نفر يک پتو و بالش بدهند و دست‌كم تغذيه‌اي که بچه‌‌ها با آن سير شوند چقدر است؟ و يک توضيح کوچک همراه با معذرت خواهي؛ همين و بس، ولي دريغ و هزار دريغ.