خرید روسری سلطانیه: به تمام سوالات پاسخ داده ایم

علي اصغر سلطانيه تاكيد كرد كه ايران به همه‌ي سوالات مبهم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره مساله‌ هسته‌يي تهران پاسخ داده است.

به گزارش ايسنا، علي‌اصغر سلطانيه،‌ نماينده‌ي جمهوري اسلامي ايران درآژانس بين‌المللي انرژي اتمي در يك گفت‌وگو‌ي كوتاه تلفني با خبرگزاري فرانسه در پاسخ به گزارش اخير آژانس درباره‌ برنامه‌ هسته‌يي ايران گفت: ما هيچ سوالي را بي‌پاسخ نگذاشته‌ايم. ما همه‌ توضيحات لازم را تا آنجايي كه به ما مربوط مي‌شود ارايه كرديم.

سلطانيه اظهار كرد كه ما “توضيحاتي 200 صفحه‌اي” در رابطه با مطالعات ادعايي ارايه كرده‌ايم.

بر اساس اين گزارش وي گفت: ما عميقا به اين مساله پرداخته‌ايم.

نماينده ايران درآژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاكيد كرد كه گزارش آژانس اثبات و تاييد ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران است.

وي افزود: ما به غني‌سازي ادامه خواهيم داد در حالي كه همكاري‌مان با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تعليق نخواهيم كرد.