خرید روسری مزایده دو هزار شماره رند همراه اول

رئیس كمیسیون معاملات شركت ارتباطات سیار گفت: نهمین دوره مزایده شماره های رند و مرتب سیم كارت های دائمی همراه اول اوایل تیر برگزار می شود.

به گزارش شبکه خبر، ابوالفضل علیشاهی افزود: در این دوره دو هزار شماره رند دائمی همراه اول سوم تیر به مزایده گذاشته می شود.

وی با بیان این كه این دوهزار شماره شامل تمام پیش شماره های همراه اول است گفت: قیمت پایه هر شماره متفاوت است و هر شماره با یك قیمت پایه متفاوت در مزایده عرضه می شود.

علیشاهی گفت: بیشتر متقاضیان شماره های رند همراه اول را افراد حقیقی تشكیل می دهند.

در هر دوره از مزایده شماره های رند تلفن همراه، فقط حدود 30 درصد از شماره ها متقاضی داشته است و بقیه شماره هایی هستند كه یا پیشنهادی نداشته اند یا قیمت آنها كمتر از قیمت پایه پیشنهاد شده است.