خرید روسری پرداخت دستمزد زحمات سه‌ساله باهنر از سوي برخي حاميان دولت

در حالي كه محمدرضا باهنر، نايب رئيس اول مجلس هفتم، در سه سال گذشته، با استفاده حداكثري از نفوذ و اختيارات رسمي و غيررسمي خود، در راستاي منافع دولت حركت كرده و دست‌كم مانع از استيضاح و سه ـ چهار وزير و دادن رأي اعتماد به سه وزير دولت شد، رسانه‌هاي حامي دولت، پس از انتقاد محترمانه وي با تندترين توهين‌ها، دستمزد خدمات سه ساله باهنر به دولت نهم را پرداختند.به گزارش خبرنگار «»، تخريب و توهين به باهنر از سوي برخي هواداران دولت، در حالي صورت مي‌گيرد كه وي در آخرين هفته فعاليت مجلس هفتم، با اقدامي شبهه‌ناك، مانع از استيضاح وزير بازرگاني شد كه علاوه بر ميركاظمي، وزير بازرگاني، وزير آموزش‌وپرورش، وزير صنايع، وزير جهاد كشاورزي، وزير راه، وزير علوم در گرفتن رأي اعتماد و باقي ماندن در پست وزارتشان تا حدود زيادي مديون تلاش‌هاي باهنر هستند.دفاع باهنر از افزايش سهم حاميان دولت در فهرست جبهه متحد اصولگرايي (6+5)، اعمال نفوذ باهنر در تصويب لوايح بودجه و متمم‌هاي مورد نياز دولت به رغم مخالفت مركز پژوهش‌هاي مجلس و اقتصاددانان مجلس هفتم و دفاع سرسختانه از دولت در صحن علني و جلسات خصوصي مجلس از ديگر خدمات وي به دولت نهم به شمار مي‌رود.با اين حال بيان انتقادات محترمانه وي از دولت و برخي تصميم‌هاي آن به ويژه در حوزه اقتصادي، موجب شد تا رسانه‌هاي حامي دولت، به شدت به وي حمله و او را به توهين به رئيس‌جمهور متهم كنند.