خرید روسری پرداخت كمك هزینه سفر به بازنشستگان

رئیس سازمان بازنشستگی كشوری، از پرداخت دو میلیون ریال هزینه سفر به بازنشستگان كشوری خبر داد.

به گزارش شبکه خبر، “سازمان بازنشستگی كشوری” برای سفرهای سیاحتی و زیارتی هر بازنشسته و خانواده آنان، 200 هزار تومان اختصاص داده است.

محمد ابراهیم طوبایی، رئیس سازمان بازنشستگی كشوری با بیان اینكه “100 هزار تومان از این مبلغ برای شخص بازنشسته در نظر گرفته شده است”، گفت: این مبلغ در زمان سفر بازنشستگان به مكان های زیارتی همچون مشهد مقدس و قم، همچنین شهرهای سیاحتی مانند همدان، كیش، اصفهان، شیراز و شهرهای شمالی كشور پرداخت می شود.

رئیس سازمان بازنشستگی كشوری، با بیان اینكه “پارسال بیش از 30 هزار نفر از بازنشستگان كشوری، با حمایت این سازمان به سفرهای زیارتی اعزام شدند”، افزود: با توجه به حمایت دولت از برنامه های رفاهی برای بازنشستگان پیش بینی می شود امسال شمار بیشتری از بازنشستگان، زیر پوشش این طرح قرار گیرند.

طوبایی همچنین گفت: دولت امسال بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار برای سفرهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان كشور اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازنشستگی كشوری، با بیان این كه امسال 1000 نفر از بازنشستگان به عمره مفرده اعزام خواهند شد”، گفت: بازنشستگان دارای شرایط لازم با هماهنگی سازمان حج و زیارت و كمك هزینه سازمان به عمره مشرف می شوند.

طوبایی افزود: بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگی كشوری كه به مشهد مقدس اعزام می شوند، می توانند در مدت سفر از تسهیلات درمانی نیز استفاده كنند.

رئیس سازمان بازنشستگی كشوری با بیان اینكه “همه بازنشستگان زیر پوشش بیمه درمانی قرار دارند”، افزود: با هماهنگی یكی از شركت های بیمه گذار، در مدت سفر، چنانچه بازنشستگان به درمان یا تشخیص پزشكی نیاز داشته باشند، استفاده از خدمات درمانی مراكز مورد تایید سازمان امكان دارد.

طوبایی، تاسیس “خانه مهر پیشكسوتان” را از دیگر اقدام های حمایتی دولت از بازنشستگان برشمرد و گفت: هشت خانه مهر پیشكسوتان با حمایت مالی این سازمان در استان های كشور در حال ساخت است.

رئیس سازمان بازنشستگی كشوری همچنین گفت: برخی شهرداری های كشور با واگذاری زمین رایگان به سازمان بازنشستگی برای ساخت خانه های مهر ویژه بازنشستگان موافقت كرده اند.

طوبایی با بیان اینكه “استان تهران، بالاترین جمعیت بازنشستگان كشور را دارد”، افزود: بر اساس آمار، 250 هزار بازنشسته دستگاه های مختلف دولتی، زیر پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.