خرید روسری پنجشنبه، عزای عمومی در شهرستان شازند

به دليل وقوع حادثه آتش سوزي دو کارخانه شيميايي در ناحيه صنعتي بازنه، روز پنجشنبه نهم خرداد ماه در شهرستان شازند عزاي عمومي اعلام شد.

به گزارش ايسنا، فرماندار شهرستان شازند با اعلام اين خبر گفت: اين حادثه اتفاقي ناراحت کننده بود که تا ساليان دراز از خاطره اين شهر نخواهد رفت.

سيد علي آقازاده با بيان اين نکته که مديريت بحران شهرستان شازند توانست از ابعاد احتمالي اين حادثه بکاهد، گفت: نقش بخشداران، مديران و يگان هاي امدادي، انتظامي و نظامي شهرستان شازند در اين جريان پر رنگ بوده است.

وي همچنين تصريح کرد: با شناسايي اجساد توسط خويشاوندان آنها، جان باختگان اين حادثه در شهرهاي شازند، آستانه و روستاهاي تابعه در حال خاکسپاري‌اند.

آقازاده از آمادگي دستگاههاي اجرايي شهرستان به منظور راه اندازي کارخانجات آسيب ديده خبر داد و تصريح کرد: استانداردهاي لازم در بحث اتفاقات بايد توسط شرکت هاي مستقر در شهرستان رعايت شود و اين نکته پذيرفتني نيست که در برخي شرکت ها اين امر انجام نشود.

فرماندار شازند در پايان از آغاز پاکسازي و گندزدايي کارخانه توسط تيم هاي مجرب خبر داد و گفت: عمليات پاکسازي در اين کارخانه از روز گذشته آغاز شده است.