خرید روسری آب و برق پرمصرف ها قطع می شود

وزارت نیرو اعلام كرد: آب و برق نهادها و سازمان های پرمصرف دولتی، قطع می شود.

به گزارش شبكه خبر، وزیر نیرو گفت: قطع آب و برق دستگاه های دولتی پرمصرف از اختیارات قانونی وزیر نیرو است.

پرویز فتّاح افزود: بر اساس مصوب دولت، نرخ آب و برق همه ادارات دولتی از اول امسال به نرخ آزاد محاسبه می شود و اداره ها باید این مبلغ را از اعتبار جاری خود پرداخت كنند.