خرید روسری انتشار زندگينامه سيد جعفر شهيدي

از سوي انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، زندگينامه و خدمات علمي دکتر سيد جعفر شهيدي در 296 صفحه منتشر شد.
به گزارش مهر، اين اثر با پيشگفتار دکتر مهدي محقق آغاز و مقاله‌اي از فرزند استاد شهيدي با عنوان «پدرم علامه شهيدي» منتشر شده است.
در اين کتاب، چهار مقاله از دکتر شهيدي با نام‌هاي «تفسير، تفسير به رأي، تاريخ و حدود استفاده از آن»، «نظر دانشمندان جهان اسلام درباره منطق يوناني»، «سبک آثار فارسي خواجه رشيدالدين»، «چهره ناشناخته تشيع» منتشر شده‌اند.
از ديگر کساني که در اين مجموعه مقالاتي را ارايه کرده‌اند، مي‌توان به احمدي گيوي، خرمشاهي، سجادي و ماحوزي اشاره کرد.
در پايان اين زندگينامه، عکس‌هايي از استاد شهيدي منتشر شده‌ است.