خرید روسری این‏بار، برخورد با محتکران پودر شوینده

طرح سراسری برخورد قانونی با گرانفروشان و محتکران پودر شوینده آغاز شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر:‌ در این طرح که از امروز در استان تهران هم اغاز شده، بازرسان اداره بازرسی و کشف کالاهای قاچاق وزارت بازرگانی ،‌ پس از محرزشدن تخلف واحد صنفی مبنی بر احتکار پودرشوینده یا عرضه آن با بیش از قیمت مصوب،‌ واحد صنفی متخلف را پلمپ و پرونده آن را به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان بازرگانی استان تهران ارجاع می دهند.

به گفته رئیس اداره بازرسی و کشف کالاهای قاچاق استان تهران، پرونده متخلفان به دبیرخانه رسیدگی به تخلفات صنفی مستقر در سازمان بازرگانی استان تهران ارسال و در انجا با حضور قاضی دادگستری و نماینده اصناف به جرم این افراد رسیدگی می شود.

اقای عبداللهی نژاد امروز پس از پلمپ چند واحد صنفی متخلف در عرضه پودر شوینده افزود: میزان جریمه نقدی هریک از واحدهای صنفی متخلف، در دادگاه هیئت تخلفات و براساس نوع و حجم تخلف انها تعیین می شود.

وی گفت:‌ براساس قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی متخلفی که برای انها 3 بار حکم تخلف صادر شود، علاوه برپلمپ، بر روی سر در این اماکن پارچه ای برای معرفی انها به مردم نصب خواهدشد.

رییس اداره بازرسی و کشف کالاهای قاچاق از مردم خواست، هرگونه احتکار یا گرانفروشی پودرشوینده را از طریق تلفن شماره 124 گزارش کنند تا با متخلفان برخورد قاطع شود.

وزارت بازرگانی نرخ فروش پودرشوینده پانصد گرمی دستی را 500 تومان، هربسته پودرشوینده ماشینی آنزیم دار 500 گرمی را 700 تومان و هر بسته پودرشوینده ماشینی بدون آنزیم را 680 تومان اعلام کرد.