خرید روسری متكي: گزارش‌برادعي نكته‌منفي خاصي ندارد!

وزير امور خارجه تاكيد كرد،در گزارش اخير البرادعي نكته خاصي به عنوان نكته منفي نمي‌بينيم. به گزارش ‌خبرگزاري فارس، منوچهر متكي وزير امور خارجه پيش از ظهر امروز در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: كليات گزارش اخير البرادعي تاييد گزارش قبلي درباره عدم انحراف در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران است و ايران به عنوان عضو متعهد آژانس در حال ادامه همكاري‌هاي خود با آژانس است.وي افزود: بازديدها و بحث‌هاي مربوطه در مسير طبيعي خود ادامه دارد و ما نكته خاصي در گزارش البرادعي به عنوان نكته منفي نمي‌بينيم. متكي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه قرار است سولانا براي اتمام حجت به ايران بيايد اظهار داشت: معمولا جمهوري اسلامي اتمام حجت مي‌كند، چون برخوردهايش مبتني بر حق و عدالت است و ما با بسته پيشنهادي كه ارايه داده‌ايم سعي مي‌كنيم به همه طرف‌هاي خود كمك كنيم. خوشحاليم از اين كه بسياري از طرف‌هاي دريافت كننده بسته پيشنهادي اعلام كرده اند نكات مهمي در اين بسته وجود دارد.وي با بيان اين كه بسته پيشنهادي ايران از سوي طرف‌ها در دست بررسي است، ادامه داد: اقدام ايران فضاي جديدي براي اين كه موضوعات مهم منطقه‌اي و فرا منطقه اي مورد مذاكره قرار گيرد، فراهم كرده است. وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران همواره نشان داده كه بخشي از راه حل مسايل بوده، نه بخشي از مشكل و آخرين گام سازنده جمهوري اسلامي را مردم، كشور و حتي كشورهاي منطقه و محيط بين الملل در مسايل لبنان مشاهده كرده‌اند. وي تصريح كرد: در موضوع لبنان، ديپلماسي ما موفق شد كساني كه به دنبال تداوم بي ثباتي و ناامني در لبنان بودند، متوقف شوند و طرحي برآمده از اراده همه جريان‌هاي سياسي لبناني به منصه ظهور رساند و اين نشان مي دهد كه ايران ظرفيت لازم را براي تعامل سازنده جامع الاطراف مبتني بر عدالت در مسايل منطقه اي و فرا منطقه اي دارد.