خرید روسری وضعيت كيفي خودروهاي سواري ساخت داخل

طبق آخرين رده‌بندي كيفي خودروهاي سواري نيسان ماكسيما پارس خودرو، مزدا (3) گروه بهمن و پژو 206 ايران خودرو با ميانگين نمره‌هاي منفي 76.4 ، 85.4 و 96 در رده‌هاي اول تا سوم و در سطح كيفي خيلي خوب قرار گرفتند.

به گزارش ايسنا، نكته جالب در اين رده‌بندي كيفي كه طي آن 24 خودروي سواري مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند قرار گرفتن پرايد نسيم سايپا در سطح كيفي غير قابل قبول و با نمره منفي 455 است اين خودرو به دليل بالاتر بودن عيوب 25 امتيازي از حدود مجاز يك سطح كيفي تنزل كرده است.

بر اساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران و ارزيابي‌هاي اين شركت كه طي سه ماهه چهارم سال گذشته به عمل آمده طي مدت ياد شده تنها هشت خودرو داخلي از نظر ميانگين امتياز منفي در سطح خيلي خوب قرارگرفتند همچنين هشت خودرو نيز در سطح خوب، سه خودرو در سطح قابل قبول و چهار خودرو در سطح حداقل قابل قبول قرار گرفته است.

ـ بهترين‌ها
از نظر ميانگين امتياز منفي به ترتيب نيسان ماكسيما پارس خودرو، مزدا (3) گروه بهمن، پژو 206 ايران خودرو، پژو 206 اس دي ايران خودرو، نيسان رونيز پارس خودرو، كوراندو بن رو، ريو سايپا و هيوندا آوانته گروه خودروسازان راين در سطح كيفي خيلي خوب قرار گرفتند.

ـ سطح خوب
در اين سطح نيز هشت خودرو كه به ترتيب متشكل از زانتيا سايپا، هيوندا ورنا خودروسازي راين، فولكس گل بم خودرو، تندر 90 پارس خودرو، تندر 90 ايران خودرو، پژو پارس ايران خودرو خراسان، پژو پارس ايران خودرو و سمند ايران خودرو از ميانگين امتيازهاي منفي بين 133.3 تا 199.7 در رتبه‌هاي 10 تا 16 قرار گرفتند زانتيا نيز در رتبه چهارم قرار گرفت.

ـ قابل قبول‌ها
پژو 405 ايران خودروخراسان، پژو 405 ايران خودرو و پروتون ويرا زاگرس خودرو در سطح قابل قبول و داراي متوسط امتياز‌هاي منفي بين 201.2 تا 210 بودند.

ـ سطح حداقل قابل قبول
چهار خودور نيز كه عمدتا پرايد هستند لب مرز قرار گرفته به طوري كه پرايد صبا سايپا، پژو روآ ايران خودرو، پرايد با سيستم زيمنس پارس خودرو از حداقل امتياز كيفي قابل قبول برخوردار شدند و داراي ميانگين امتياز منفي بين 312.9 تا 350 بودند.

به گزارش ايسنا، بيشترين بهبود را نسبت به دوره قبل تندر90 ايران خودرو داشته و بيشترين تنزل را پرايد نسيم سايپا داشته است.

آخرين وضعيت آلايندگي خودروهاي ياد شده كه طبق روش ارزيابي آديت تفصيلي مورد بررسي قرار گرفته‌اند قابل قبول بوده‌ است.

نوع دوگانه سوز خودورهاي سمند، پژو روآ و پرايد 141 پارس خودرو موفق به احراز شرايط استاندارد آلايندگي نشده‌اند.

لازم به ذكر است كه زانتيا و پرايد نسيم به دليل بالاتر بودن عيوب 25 امتيازي از حدود مجاز يك سطح كيفي تنزل كرده‌اند.

گفتني است در روش ارزيابي آديت تفصيلي كه گروه خودروهاي سبك ( سواري و وانت ) بر اساس آن در نيمه دوم سال 86 طبقه‌بندي شده‌اند خودروهاي داراي نمره‌هاي منفي بين صفر تا 120 در سطح كيفي خيلي خوب، بين 120 تا 200 در سطح كيفي خوب، بين 200 تا 270 در سطح كيفي قابل قبول و بين 270 تا 410 در سطح حداقل قابل قبول محسوب مي‌شوند.