خرید روسری پرچم رژيم سلطنتي نپال به زير کشيده شد

به دنبال تصميم مجلس مؤسسان نپال براي الغاي رژيم سلطنتي و برقراري نظام جمهوري در اين کشور، پرچم حکومت سلنتي نپال پس از 240 سال روز پنجشنبه از فراز کاخ پادشاهي به زير کشيده شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از کاتماندو، يک مقام کاخ سلطنتي نپال تأکيد کرد، در حال حاضر پرچم کشور نپال جايگزين پرچم سلطنتي شده است.

خبرگزاري فرانسه افزود: مجلس مؤسسان نپال که در پي پيروزي شورشيان سابق مائوئيست در انتخابات ماه پيش اين کشور تشکيل شده است، روز چهارشنبه يگانه رژيم سلطنتي هندو جهان را الغا و به جاي آن حکومت جمهوري برقرار کرد.

بنابر اين گزارش، تشکيل اين مجلس نقطه اوج قرارداد صلحي بود که در سال 2006 ميان احزاب سياسي مهم نپال و مائوئيست ها به امضا رسيد و به جنگ داخلي در اين کشور پايان داد.

منابع رسمي گفتند که کاخ «گيانندرا» پادشاه مخلوع نپال، به موزه تبديل خواهد شد و وي بايد تا 15 روز ديگر آنجا را ترک کند.

براساس تصميم مجلس مؤسسان، نپال به کشوري مستقل غير قابل تجزيه، داراي حاکميت، لائيک و با جمهوري دمکراتيک تبديل خواهد شد.

اين گزارش حاکي است، همه امتيازات پادشاه نپال و خانواده‌اش از امروز قطع خواهد شد و روز 29 ماه مي (نهم خرداد ماه) در اين کشور روز جمهوري نامگذاري شده است.