خرید روسری 14درصد كتب درسي، سي‌دي مي‌شوند

معاون فناوري ارتباطات و اطلاعات آموزشي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور، از سي‌دي شدن 136 كتاب درسي معادل 7/14 درصد 922 عنوان كتاب درسي كشور، طبق آخرين توليدات كشوري و همچنين توزيع آن‌ها به همراه كتب درسي در سال تحصيلي 88 ـ 87 خبر داد.

حميدرضا كفاش در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر، يادآورشد: 125 نرم افزار از 136 نرم افزاري كه در سال تحصيلي جديد به دانش‌آموزان عرضه مي‌شود، توليدي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و 11 نرم افزار نيز توليدي جامعه فرهنگيان و دانش‌آموزان است كه امسال به شبكه توليد مي‌پيوندد.

وي با بيان اين كه از مجموع كتاب‌هايي كه امسال همراه با سي دي در سال تحصيلي جديد به دانش‌آموزان ارائه مي‌شود ، 36 عنوان‌ آن توليدي سال جاري است، رياضي اول متوسطه، جغرافياي متوسطه، زبان انگليسي متوسطه و آشنايي با كامپيوتر سال سوم نظري را از عمده اين كتب برشمرد.

معاون فناوري ارتباطات و اطلاعات آموزشي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي كشور در مورد نحوه ارائه نرم افزارهاي توليدي، تصريح كرد: همه نرم افزارهاي توليدي به انضمام كتب درسي به دانش‌آموزان عرضه مي‌شوند و هيچ مدرسه‌اي مجاز به ارائه سي‌دي تنها، بدون خود كتاب درسي به دانش‌آموزان نيست، زيرا اين اقدام موجب تحقير دانش‌آموزان در بسياري مناطقي كه دسترسي به كامپيوتر ندارند، مي‌شود.

وي با اعلام اين كه نرم افزارهاي توليدي در شهريور ماه به همه مدارس كشور ارسال مي‌شود، تاكيد كرد: هيچ قفلي بر روي نرم افزارها قرار داده نمي‌شود، بدين مفهوم كه نرم افزارها در اختيار مدارس گذاشته مي‌شود و هر مدرسه‌اي نيز با صلاح‌ديد، مجاز به تكثير نرم افزارها به صورت رايگان و با دريافت هزينه حداكثر 100 توماني به ازاي هر سي دي از دانش‌آموزان است.

كفاش همچنين با تاكيد بر اين كه دانش‌آموزان نبايد نسبت به استفاده از نرم افزارهاي كتب درسي الزام داشته باشند، اعلام كرد: البته امسال به صورت آزمايشي، تنها چند عنوان كتاب در مناطقي كه دانش‌آموزان توانايي تجهيز شدن به سيستم رايانه اي دارند، به صورت سي دي صرف عرضه مي‌شود، تا در صورت مثبت ارزيابي شدن نتايج، اين اقدام تنها در مناطقي كه دانش‌آموزان توانايي خريد نرم افزار و استفاده از سيستم رايانه اي را دارند، در دستور كار قرار گيرد.