خرید روسری ابوترابي و باهنر، نواب اول و دوم لاريجاني

ابوترابي‌فرد با 177 رأي و باهنر با 126 رأي نواب اول و دوم رئيس مجلس هشتم شدند. محمدحسن ابوترابي‌فرد نماينده مردم قزوين، محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران، حسن كامران نماينده مردم اصفهان و اميدوار رضايي نماينده مردم مسجد سليمان به عنوان نواب رئيس در مجلس هشتم كانديدا شدند كه ابوترابي‌فرد با 177 راي به عنوان نائب رئيس اول و محمدرضا باهنر با 126 راي به عنوان نائب رئيس دوم مجلس انتخاب شدند. اميدوار رضايي با 106راي و تنها 20 راي كمتر از باهنر در كنار حسن كامران با 34راي نتوانستند آراء لازم را كسب كنند. پيش از اين نيز در راي‌گيري به عمل آمده براي نواب رئيس موقت مجلس، ابوترابي‌فرد به عنوان نائب رئيس اول و باهنر به عنوان نايب رئيس دوم برگزيده شده بودند.
 
كارپردازان
ناطق نوری ، آشوری و کوهکن به عنوان سه کارپرداز هیئت رئیسه مجلس هشتم در جلسه علنی امروز مجلس انتخاب شدند. به گزارش مهر، درادامه جلسه امروز که به انتخابات هیئت رئیسه اختصاص داشت با رای نمایندگانی که اعتبار نامه آنها به تصویب رسید، ناطق نوری نماینده نور و محمود آباد با 199 رای، محمد آشوری نماینده بندرعباس با 191 رای و محسن کوهکن نماینده لنجان با 148 رای به عنوان کارپردازان هیئت رئیسه دائم مجلس هشتم برگزیده شدند.
 
کل آرای ماخوذه برای کارپردازی 267 رای بود که 3 رای نیز سفید بود.
گفتنی است حسن نوروزی نماینده رباط کریم و محمد رضا تابش نماینده اردکان نیز برای سمت کارپردازی اعلام آمادگی کرده بودند. 
منشي‌ها
 
در جلسه علنی امروز مجلس 6 منشی عضو هیئت رئیسه دائم مجلس هشتم انتخاب شدند.
غفوری فرد 172 رای، حميدرضا حاجی بابایی 159، سيد جاسم ساعدی 154 رای ، سید محمدرضا میرتاج الدینی 147 رای، جهانبخش محبی نیا 136 رای، موسی قربانی 121 رای درجلسه علنی امروز و در انتخابات تعیین اعضای هیئت رئیسه دائم مجلس کسب کردند و به عنوان 6 منشی هیئت رئیسه مجلس هشتم انتخاب شدند.
 
برای سمت منشی هیئت رئیسه 13 نفر از نمایندگان کاندیدا شده بودند که عوض حیدرپور نماینده شهرضا 62، سید یونس موسوی نماینده سرچشمه و فیروزآباد 60، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا 56، فاطمه آجرلو نماینده کرج 39، نیره اخوان نماینده اصفهان 21، محمدرضا خباز نماینده کاشمر 58 و مصطفی کواکبیان نماینده سمنان 45 راي كسب كردند.
 
پس از انتخاب منشی ها 12 عضو هیئت رئیسه با قرار گرفتن در پشت تریبون بر اساس ماده 17 آئین نامه داخلی مجلس سوگند یاد کردند.