خرید روسری بانک خارجي در ايران

رئيس جمهور در بازديد از اردوي تيم ملي فوتبال، يک سري تاکتيک‌هاي فني را به ملي‌پوشان آموزش داد.

علي آبادي: اِ، کاش احمدي‌نژاد وقت داشت، خودشو سرمربي مي‌کرديم.

حداد اين روزها مشغول انجام وظيفه نمايندگي خود است.

ـ آهان، تازه فهميدم اين لاريجاني چطوري رئيس شد.

بانک ايران و اروپا در تهران افتتاح شد.

ـ خوب هستين؟ خانواده محترم خوبن؟

مسابقه: اين فردي که پشت به تصوير است کيست و تصوير مربوط به چه زماني است؟

 
….بله، آشناس…آقاي…

لنکراني از زحمات معاون پيشين سلامت خود تجليل کرد.

علويان: خدا خيرت بده، اگه خوب بودم چرا با رفتنم موافقت کردي؟
وزير بهداشت: اِ اِ اِ، راست مي‌گي ها!

دستمزد زحمات سه‌ساله باهنر از سوي برخي حاميان دولت پرداخت شد.

من که تا حالا نديده بودم به کسي پرداخت بشه و طرف ناراحت بشه!