خرید روسری تصويب اعتبارنامه 250منتخب مجلس هشتم

اعتبارنامه 250 منتخب مجلس هشتم در جلسه علني بعد از ظهر شنبه مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد. اسامي اين دسته از منتخبان توسط مخبر هر شعبه در صحن علني قرائت شد.
به گزارش ايرنا، اسامي ساير منتخباني که اعتبارنامه هاي آنان در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، در پي مي آيد.
شعبه 10 اعتبارنامه نصرالله ترابي قهر فرخي از حوزه انتخابيه شهرکرد، مصطفي رضا حسيني قطب آبادي از حوزه انتخابيه شهربابک ، عيوض حيدرپور شهررضايي از حوزه انتخابيه شهرضا و سميرم سفلد، حسين گروسي از حوزه انتخابيه شهريار و سيد احمدرضا دستغيب از حوزه انتخابيه شيراز ، تصويب شد.
همچنين اعتبارنامه سيد احمدرضا دستغيب فرزند علي اصغر، سيد حسين ذوالنوار و جعفر قادري از حوزه انتخابيه شيراز ، محمدرضا حسين نژاد از حوزه انتخابيه شيروان ، سيد کاظم دلخوش اباتري از حوزه انتخابيه صومعه سرا و بهمن محمدياري از حوزه انتخابيه تالش، رضوانشهر به تاييد منتخبان در صحن علني مجلس رسيد.
اعتبارنامه اسدالله قره خواني الوستاني از حوزه انتخابيه علي آباد کتول ، محمدکريم عابدي از حوزه انتخابيه فردوس، طبس ، بهمن محمدي از حوزه انتخابيه فريدن، فريدون شهر و چادگان ، سيد حسين حسيني از حوزه انتخابيه فريمان، سرخس، بخش احمد آباد و رضويه، محمدحسن دوگاني از حوزه انتخابيه فسا، سيد ناصر موسوي از حوزه انتخابيه فلاورجان، علي ميرزايي فلاح آبادي از حوزه انتخابيه فومن و شفت و سيد يونس موسوي سرچمشه از حوزه انتخابيه فيروزآباد،‌قير و کازين و فراش بند تصويب شد.
شعبه 11 اعتبارنامه ادياني راد و عزت الله اکبري تالار پشتي منتخبان حوزه انتخابيه قائمشهر، سواد کوه و جويبار، سيد عماد حسيني از حوزه انتخابيه قروه، فرهاد قجري از حوزه انتخابيه قصر شيرين، سرپل ذهاب و گيلان غرب، سيدمحمد جسن ابوترابي فرد و قدرت الله عليخاني منتخبان حوزه انتخابيه قزوين، آبيک و البرز به تصويب رسيد. رضا آشتياني عراقي، علي اردشير لاريجاني و علي بنايي منتخبان حوزه انتخابيه قم، غلامرضا دهقان ناصرآبادي از حوزه انتخابيه کازرون، اصغر گرانمايه پور از حوزه انتخابيه کاشان، آران و بيدگل، محمدرضا خباز از حوزه انتخابيه کاشمر، بردسکن و خليل آباد در صحن علني تاييد شد. فاطمه آجورلو و عزيز اکبريان منتخبان حوزه انتخابيه کرج، محمد جواد نظري مهر از حوزه انتخابيه کردکوي، ترکمن و بندر گز و ارسلان فتحي پور از حوزه انتخابيه کليبر و حوران از ديگر منتخباني هستند که اعتبارنامه آنان به تصويب رسيد.
شعبه 12 اعتبارنامه غلامرضا کرمي و محمدعل کريمي از حوزه انتخابيه کرمان، جهانبخش اميني ، محمد کرمي راد و محمدرضا شعباني از حوزه انتخابيه کرمانشاه ، سيد جواد زماني از حوزه انتخابيه کنگاور،‌ علي شاهرخي از حوزه انتخابيه کوه دشت و سيدعلي محمد بزرگواري از حوزه انتخابيه کهکيلويه ، تصويب شد. همچنين اعتبارنامه محمدرضا اميري کهنوج از حوزه انتخابيه کهنوج و منوجان ، سيد فدرت الله حسيني پور از حوزه انتخابيه گچاساران ، عبدالرضا ترابي از حوزه انتخابيه گرمسار، ولي اسماعيلي از حوزه انتخابيه گرمي و محمد ابراهيم نکونام از حوزه انتخابيه گلپايگان و خوانسار تاييد شد. اعتبارنامه مهدي مهدي زاده از حوزه انتخابيه گناباد ، رستگار از حوزه انتخابيه گنبدکاوس و علي اصغر حسني از حوزه انتخابيه لارستان و خنج نيز در صحن علني مجلس تصويب شد.
شعبه 13 اعتبارنامه محمدعلي حياتي از حوزه انتخابيه لامرد و مهر، يوسف قاسمي گولک از حوزه انتخابيه لاهيجان و سياهکل، محسن کوهکن ريزي از حوزه انتخابيه لنجان، مهرداد بااوج لاهودي از حوزه انتخابيه لنگرود، سليمان جعفرزاده از حوزه انتخابيه ماکو و چالدران به تصويب رسيد. همچنين اعتبارنامه سيدعلي محمد موسوي مبارکه از حوزه انتخابيه مبارکه، عليرضا سليمي از حوزه انتخابيه محلات و دليجان، يوسف نجفي از حوزه انتخابيه مراغه و عجبشير، اميدوار رضايي ميرقائد از حوزه انتخابيه مسجد سليمان، لالي و هفتگل در صحن علني به تصويب رسيد. يونس اسدي از حوزه انتخابيه مشکين شهر، امين حسين رحيمي و حسن وفايي منتخبان حوزه انتخابيه ملاير از ديگر منتخباني هستند که اعتبارنامه آنان به تصويب رسيد.
شعبه 14 اعتبارنامه جوادآرين منش، عفت شريعتي کوه بنايي، محمدرضا فاکر، سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي و جواد کريمي قدوسي منتخبان حوزه انتخابيه مشهد و کلات، عبدالرضا مرادي از حوزه انتخابيه ممسني و جلال محمود زاده از حوزه انتخابيه مهاباد به تصويب رسيد. همچنين اعتبارنامه کاظم فرهمند از حوزه انتخابيه مهريز، بافق، ابرکوه و خاتم، جهانبخش محبي نيا از حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين دژ و تکاب ، سيدمحمدرضا حاجي اصغري و سيدحسين هاشمي منتخبان حوزه انتخابيه ميانه در صحن علني مجلس تاييد شد. سيدعلي ميرخليلي از حوزه انتخابيه ميناب، رودان و جاسک، سيدنجيب حسيني از حوزه انتخابيه مينودشت و کلاله، حسين حسني بافراني از حوزه انتخابيه نائين، حميد سعادت از حوزه انتخابيه نجف آباد، تيران و کرون محمد ضابطي ترقي از حوزه انتخابيه نطنز و قمصر و علي زنجاني حسنلويي از حوزه انتخابيه نقده و اشنويه از ديگر منتخباني هستند که اعتبارنامه هاي آنان به تصويب رسيد.
شعبه 15 اعتبارنامه احمد ناطق نوري از حوزه انتخابيه نور و محمودآباد، انوشيروان محسني بندپي از حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس، مهدي سنايي از حوزه انتخابيه نهاوند، محمدرضا صابري از حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه، محمد صفايي از حوزه انتخابيه نيريز و استهبان به تصويب رسيد.
همچنين اعتبارنامه سيدعلي حسيني و حسين سبحاني نيا منتخبان حوزه انتخابيه نيشابور، سيدحسين نقوي حسيني از حوزه انتخابيه ورامين، غفار اسماعيلي از حوزه انتخابيه هشترود، چارويي ماغ، حميدرضا حاجي بابايي و سيدمحمدکاظم حجازي از حوزه انتخابيه همدان در صحن علني تصويب شد. علي اکبر اوليا از حوزه انتخابيه يزد و صدوق، اسفنديار اختيار کميه منتخب زرتشتيان، يوناتن بت کليا منتخب مسيحيان آشوري و کلداني، روبرت بگلريان منتخب مسيحيان ارمني جنوب ايران، گريورت وارتان منتخب ارامنه شمال کشور و سيامت مورس صدق منتخب کليميان از ديگر منتخباني هستند که اعتبارنامه آنان به تاييد رسيد.
اين گزارش همچنين اعتبارنامه ستار هدايت خواه از حوزه انتخابيه بويراحمد و دنا و سيدکاظم موسوي از حوزه انتخابيه اردبيل به تصويب رسيد. مجلس براي بررسي ساير اعتبارنامه ها فردا تشکيل جلسه مي دهد