خرید روسری به ياد او كه به ياد گرسنگان بود

در حالي كه نوزدهمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي فرا مي‌رسد، فشارهاي كم‌‌سابقه معيشتي بر قشر محروم و مستضعف جامعه كه مورد علاقه ويژه امام خميني(ره) بودند و رهبر كبير انقلاب همواره رسيدگي به وضعيت آنان را به مسئولان گوشزد مي‌كرد، وارد مي‌شود.به گزارش خبرنگار «»، در يك سال اخير و با شدت گرفتن گراني و افزايش تورم، فشارهاي مالي به اندازه‌اي بر طبقات محروم جامعه وارد مي‌شود كه بسياري از خانواده‌ها، قادر به تأمين حداقل تغذيه مورد نياز خود و فرزندانشان نيستند.علت فشار شديد زندگي بر قشر محروم كه غالبا از كارمندان و كارگران و مستمري‌بگيران هستند، عدم تناسب افزايش حقوق با گراني و تورم است، به گونه‌اي كه افزايش 10 درصدي حقوق در سال 1387، پاسخگوي افزايش بي رويه قيمت كالاهاي خوراكي ـ كه نياز اوليه افراد براي زنده ماندن است ـ نيست.فارغ از ارقام واقعي قيمت‌ها در جامعه و گراني موجود، حتي ارقام رسمي اعلام‌شده از سوي بانك مركزي درباره افزايش قيمت كالاهاي خوراكي در يك ساله اخير، نشان‌دهنده فاصله عميق ميان افزايش درآمد و افزايش هزينه خانوارهاست.مقايسه جديدترين گزارش بانك مركزي در تاريخ 10/3/1387 ـ كه قيمت اقلام خوراكي در دهم خرداد جاري را اعلام كرده است ـ با گزارش اول تير ماه سال گذشته همين بانك و تفاوت فاحش قيمت‌ها در كمتر از يك سال نشان مي‌دهد كه قيمت مواد خوراكي در هفت گروه اصلي غلات، گوشت، لبنيات و تخم‌مرغ، ميوه و خشكبار، سبزيجات، قند و گروه روغن به طور متوسط 54 درصد افزايش يافته است.
 
همچنين متوسط افزايش گروه غلات و برنج 243 درصد، گروه گوشت قرمز و سفيد 21 درصد، گروه لبنيات و تخم‌مرغ 39 درصد، گروه ميوه و خشكبار 27 درصد، سبزيجات 40 درصد، قند 5 – درصد، روغن 47 درصد و نوشيدني‌ها 20 درصد افزايش قيمت داشته‌اند كه با توجه به وزن در نظر گرفته شده براي هر يك از اين گروه‌ها در سبد كالاي خانوار توسط بانك مركزي، متوسط افزايش قيمت سبد مواد خوراكي در يك سال گذشته 3 / 51 درصد بوده است.
 
اين به معناي آن است كه قيمت مواد غذايي ضروري براي مردم در يك سال گذشته، بيش از 51 درصد گرانتر شده و با توجه به افزايش حقوق 10 درصدي، طبقات محروم و مستضعف ناگزير خواهند بود كه 40 درصد از مصرف مواد غذايي خوراكي خود را كاهش دهند و خود و فرزندانشان، روزگار را با شكمي گرسنه و دچار شدن به سوءتغذيه بگذرانند؛ آيا هنوز هم مسئولان مي‌توانند به راحتي از پيروي از راه امام شعار دهند و نسبت به گرسنگان بي‌تفاوت باشند؟!