خرید روسری نوذري: احتمال حضور برزيل در اوپك

برزيل هم براي حضور در اوپك ابراز علاقه كرده؛ البته اين كشور هنوز به طور رسمي درخواست حضور نداده است.

غلامحسين نوذري ـ وزير نفت – با بيان اين مطلب افزود: اوپك به عنوان يك سازمان توليدكننده نفت خام، محل اطميناني براي عرضه نفت در دنياست كه در چارچوب‌هاي بازار عمل مي‌كند.

به گزارش ايسنا، نوذري در ادامه افزود: اين سازمان تلاش مي‌كند كه ضمن حفظ منافع كشورهاي صاحب ذخاير، در رابطه با تامين نفت همه كشورهاي جهان اقدام كند.

او بابيان اين‌كه برزيل هم براي حضور در اوپك ابراز علاقه كرده است، افزود: البته اين كشور هنوز به طور رسمي درخواست حضور نداده است، ولي در مجموع به نظر مي‌رسد تمايل كشورها براي پيوستن به اوپك به دليل عملكرد مناسب اين سازمان است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: اين سازمان مي‌تواند بسياري از كشورها را به سمت خود دعوت كند؛ ضمن اين‌كه به تدريج تعدادي از كشورهاي توليدكننده مانند روسيه و برزيل و نيز برخي ديگر از كشورهاي غير عضو اوپك عملا در دهه‌هاي آتي نفتشان تمام مي‌شود.

به گفته نوذري از سوي ديگر در دهه‌هاي آينده بيشتر كشورهاي صادر كننده به مصرف كننده نفت خام تبديل خواهند شد، به گونه‌اي كه فقط مي‌توانند نياز خود را تامين كنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اوپك در آينده مي‌تواند موقعيت مناسب‌تري در تامين انرژي جهان داشته باشد، خاطرنشان كرد: نقش داشتن در تامين انرژي جهان در چهارچوب يك سازمان مي‌تواند براي كشورهاي عضو اعتبار ايجاد كند.