خرید روسری آقاي فيشر! پدربزرگتان را از ياد برده‌ايد؟

يكي از ايرانيان مقيم آلمان در پيام ارسالي خود نوشت:

مصاحبه آقاي فيشر با راديو فردا را در سايت «» خواندم و تنها چند مورد به عنوان نمونه خواهم نوشت تا روشن شود چه کساني به دنبال جنگ افروزي هستند و چگونه طبل وارونه مي‌زنند.

در جايي از مصاحبه گفته‌اند: «کشوري مانند اسرائيل که در تاريخش قتل عام شش ميليون يهودي ثبت شده».

جناب آقاي فيشر! در تاريخ يهوديت اگر قتل عام شش ميليون يهودي ثبت شده، لطفا بگوييد چه کساني اين کار را کرده‌اند، آيا کسي غير از پدر بزرگان شما بوده؟ اولا چرا زيرکانه از بردن نام آلمان خودداري مي‌کنيد و ثانيا چرا نمي‌گوييد پدر بزرگان ما ايرانيان، همانهايي بودند که به يهوديان سر پناه دادند و اين واقعيت تاريخي را ناديده مي‌گيريد. شما بوديد که يهوديان را آواره کرديد و تخم جنگ در منطقه ديگري را کاشتيد و اکنون هم آن را دنبال مي‌کنيد، ايشان دنبال فريب دادن تاريخ هم هستند.

در جايي ديگر گفته‌اند: «آينده کردها و خليج فارس»
جناب آقاي فيشر! کردها قيم نمي‌خواهند. خودشان مي‌دانند که چه بايد بکنند. اين نکته که ايشان به فکر آينده کردها هستند، دقيقا نشان دهنده اهداف آنها براي جنگ داخلي و تجزيه عراق است. آلمان از نداشتن آينده و فرزند رنج مي‌برد. آلمان سي سال ديگر خالي از سکنه مي‌شود. نياز به شهروند دارد و چه شهروندي بهتر و بااستعدادتر از بچه‌هاي ايران و عراق؟

امروز در پارلمان آلمان در مورد پناه دادن به مسيحيان عراقي گفت‌وگو خواهد بود و مقدماتي را فراهم مي‌کنند که به شکلي بشردوستانه! به آنها در اسرع وقت پناهندگي داده شود. آلمانها نمي‌گويند ما اين جنگ را به پا کرديم تا اولا از منافع اقتصادي آن بهره‌مند بشويم و ثانيا از نظر جهاني نقش مهمتري را ايفا کنيم و ثالثا بحران جمعيتي آينده کشورشان را حل کنند. طبل را اينگونه وارونه مي‌كوبند.

در جاي ديگري گفته‌اند: «برقراري اين نظم چالش ماست» از نظر روانشناسي بايد از ايشان پرسيد کدام نظم؟…مي‌بينيد که اينان دنبال به وجود آوردن نظمي جديد و آرايشي جديد در منطقه هستند و ناخوداگاه هم از اين نظم صحبت مي‌کنند.

آلمان و اروپا با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو هستند. اما در همين حال هم دنبال نقش آفريني نويني در سياست و اقتصاد جهاني هستند. سفرهاي اين آقايان و يا خانم مرکل به منطقه تنها براي به وجود آوردن رعب و وحشت از ايران و دامن زدن به تضاد بيشتر با ايران و همچنين زمينه‌سازي براي يک جنگ ديگر در منطقه است.

همان گونه که در حمله آمريکا به عراق تنها اين جاسوسان آلماني بودند که از درون بغداد با فرستادن گزارش‌هاي خود به ياري سربازان آمريکايي مي‌پرداختند و سپس در رسانه‌ها ارايه اطلاعات غلط از طرف بعضي کشورها به امريکا مطرح گرديد و آمريکا دچار اين دردسر شد.

امروز هم اين آلمان و فرانسه هستند که بر طبل بي‌اعتمادي به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران مي‌کوبند و مدام براي تحريک ديگر کشورها به سفرهاي ديپلماتيک مخفيانه و يا علني مي‌پردازند.

در يک مصاحبه تلويزيوني که با دوستان و همکاران دوران مبارزاتي آقاي فيشر انجام گرفته است از آنها سوال شده بود که نظرتان در مورد ايشان چيست؟ اکثر مصاحبه شونده‌ها از دوستي خود با ايشان اظهار پشيماني کرده بودند و ايشان را يک فرد دروغگو و جاه‌طلب معرفي مي‌کردند که براي منافع خودشان به جنگ افروزي روي آورده‌اند.

آفرين آقاي فيشر. داماد شرمگين ما ايرانيان.