خرید روسری انگليسي‌ها بدترين گردشگران در اروپا هستند

براساس نتايج يک نظرسنجي، گردشگران انگليس بين هتل‌داران اروپايي محبوب نيستند.

به گزارش ايسنا، هتل‌داران اروپايي از رفتار گردشگران آلماني، ژاپني و آمريکايي رضايت دارند، ولي گردشگران انگليس را به‌عنوان افرادي که براي ديگران مزاحمت ايجاد مي‌کنند، شهرت خوبي ندارند و بي‌ادب هستند، مي‌شناسند.

نکته‌ي جالب در اين نظرسنجي اين است که ديدگاه هتل‌داران خارج از قاره‌ي اروپا درباره‌ي گردشگران انگليسي برعکس نظر هتل‌داران اروپايي است. آنها بعد از گردشگران ژاپني، گردشگران انگيسي را بهترين گردشگران جهان مي‌دانند و در رده‌ي بعدي گردشگران آلماني را قرار داده‌اند.

در همين حال، مالکان چهارهزار هتلي که از پنج قاره‌ي جهان در انجام اين نظرسنجي از نظرات آنها استفاده شده است، گردشگران آلماني را گردشگراني با طبعي آرام توصيف کرده‌اند.

موزه‌ي جواهرات بيرمنگام انگليس در ماه‌هاي اخير توانسته است، با قرار گرفتن در کنار موزه‌ي بريتانيا و گالري لندن، به يکي از مقاصد گردشگري اين كشور تبديل شود.

موزه‌ي جواهرات بيرمنگام که يکي از غني‌ترين موزه‌هاي جواهرات دنياست و جواهرات ارزشمندي را با قدمتي بيش از دوهزار سال را دارد، در ماه‌هاي اخير به يکي از مقاصد گردشگري انگليس تبديل شده و توانسته است، رتبه‌ي سوم جذب گردشگر را در اين کشور پس از موزه‌ي بريتانيا و گالري لندن به‌دست آورد.

در اين موزه که قدمت ساختمان آن نيز بيش از دو قرن است، جواهرآلات و صنايع دستي با چند هزار سال قدمت که از آن‌ها به‌عنوان پلي بين گذشته و حال ياد مي‌شود، خودنمايي مي‌کنند.

طبق گفته‌ي مسؤولان شهر بيرمنگام، اين موزه نقش چشمگيري در توسعه‌ي صنعت گردشگري اين کشور ايفا کرده است.

اين موزه، مدتي پيش نيز براساس يک نظرسنجي در کنار بناهايي مانند معبد پارتنون، آکروپليس و کليساي نتردام در جمع 10 مقصد نخست گردشگري جهان قرار گرفت.