خرید روسری بازرگاني: کمبود قند و شکر شايعه است

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت: کمبود قند و شکر شايعه سودجويان است و هيچگونه کمبودي در زمينه قند، شکر و چاي در کشور و جود ندارد.

“محمد صادق مفتح ” روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: بيش از 2 ميليون تن موجوي قند و شکر است و در حال حاضر ميزان موجودي کارخانجات قند و شکر به بيش از يک ميليون و 200 هزار تن مي رسد.
وي با بيان اينکه موجودي انبارهاي شرکت بازرگاني دولتي نيز بالغ بر 700 هزار تن مي باشد، تاکيد کرد: عده اي به قصد سودجويي شايعه کمبود و افزايش قيمت اين کالاها را منتشر مي کنند.
معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني گفت:دولت برنامه اي براي افزايش قيمت قند، شکر و چاي ندارد.
مفتح افزود: کمتر از سه ماه ديگر فصل برداشت چغندر قند نيز شروع خواهد شد تا ماده اوليه مورد نياز کارخانجات قند و شکر را تامين کند.
وي افزود: بخش خصوصي نيز در زمينه واردات قند و شکر فعال است به گونه اي که ضرورتي براي واردات توسط دولت احساس نمي شود ولي در صورت لزوم دولت نيز اقدام به واردات خواهد کرد.
مفتح در زمينه چاي نيز گفت: موجودي داخلي چاي نيز به ميزان کافي است و هم اکنون نيز در فصل برداشت چاي هستيم و در اين زمينه نيز کمبودي وجود ندارد.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با اشاره به نظارت بر واحدهاي صنفي گفت: سازمان حمايت از مصرف کنندگان با هرگونه عدم عرضه کالاهاي ضروري و احتکار اين کالاها برخورد خواهد کرد.