خرید روسری تشدید بحران سوخت در اروپا

اعتراض ها به افزایش قیمت سوخت در اروپا شدت یافت.

به گزارش شبكه خبر ، در فرانسه كامیونداران معترض به افزایش قیمت سوخت برای فشار بیشتر بر دولت ساركوزی تظاهرات اعتراض آمیز خود را به پاریس كشاندند.

كشاورزان ، تاكسی داران و رانندگان آمبولانس نیز همچنان به افزایش قیمت گازوئیل معترض هستند.

اعتراض صیادان نیز كه از حدود یك ماه پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

در بلژیك نیز با وجود تدابیر امنیتی و استقرار شمار زیادی از نیروهای پلیس ، صدها نفر از صیادان ناراضی بلژیكی ، در اعتراض به افزایش بهای گازوئیل ، در مقر نهادهای اروپایی در بروكسل تجمع كردند.

در دیگر كشورهای اروپایی نیز اعتراض های مشابهی رخ داده است، كشاورزان كامیونداران و ماهیگیران انگلیس ، اسپانیا ، پرتغال و ایتالیا نیز در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل به اقدام اعتراضی مشترك در مركز اتحادیه اروپا در بروكسل دست زده اند.