خرید روسری حدادی رکورد پرتاب دیسک را شکست

احسان حدادی ملی پوش دو و میدانی کشورمان برای دومین بار در این هفته، رکورد پرتاب دیسک آسیا را بهبود بخشید.

به گزارش شبکه خبر ، حدادی امروز موفق شد در رقابت های جایزه بزرگ استونی با ركورد 69 متر و 32 سانتیمتر ضمن کسب عنوان قهرمانی این مسابقات ، رکورد ایران و آسیا را که در اختیار خودش بود به میزان 20 سانتیمتر ارتقا دهد.

حدادی در این رقابت ها در پرتاب اول 65 و 52 سانتیمتر ، در پرتاب دوم 69 و 32 سانتیمتر ، در پرتاب سوم 66 متر و 66 سانتیمتر ، در پرتاب چهارم 65 متر و 34 سانتیمتر ، در پرتاب پنجم 63 متر و 88 سانتیمتر و در پرتاب ششم 64 متر و 70 سانتیمتر را به نام خود ثبت کرد و بر مبنای بهترین مسافت که در پرتاب دوم حاصل شده بود مقام نخست را به خود اختصاص داد.

پس از حدادی ، گرد كانتر از استونی با 67 متر و 82 سانتیمتر دوم شد و میكی تانسترنكو از اوكراین با 65 متر و 31 سانتیمتر در رده سوم قرار گرفت.

این برای سومین بار در ماه اخیر است كه حدادی رکورد ایران و آسیا را بهبود می بخشد.