خرید روسری مجلس هشتم، معضل تعطيلات را حل مي‌كند؟

در حالي كه فعاليت‌هاي كشور به دليل ازدياد تعطيلات مجددا حدود يك هفته تعطيل شده است، فرصتي مناسب جهت حل معضل ريشه‌دار تعطيلات بيش از حد در ايران پديد آمده است كه حل اين موضوع مي‌تواند به عنوان يكي از نوآوري‌هاي مجلس هشتم جهت افزايش كارآمدي و كاهش اختلال در فعاليت‌هاي مردم در كارنامه آن به شمار ‌رود.به گزارش خبرنگار «»، بيش از 25 روز در كشور علاوه بر تعطيلات 104 روزه پنجشنبه و جمعه تعطيل رسمي است كه اين روزها به تعطيلات تابستاني و زمستاني ـ كه در سال گذشته به بيش از ده روز رسيد ـ افزوده مي‌شود و عملا روزهاي مفيد سال را براي دستگاه‌هاي آموزشي به كمتر از 180 روز و براي ديگر دستگاه‌ها به حدود 230 روز مي‌رساند و ايران را به عنوان يكي از پرتعطيلات‌ترين كشورهاي جهان مطرح و بازدهي را كاهش مي‌دهد.اين گزارش مي‌افزايد: 25 روز تعطيل رسمي كشور را مي‌توان به سه نوع تعطيلات ملي، مذهبي و سنتي تقسيم كرد و با كاستن از تعطيلات غيرضروري از هر يك از سه دسته، كارآمدي اقتصاد كشور را افزايش داده و از اختلال در فعاليت دستگاه‌هاي دولتي كه به امور مردم رسيدگي مي‌كنند، ‌كاست.از تعطيلات ملي مي‌توان سه روز 29 اسفند، 12 فروردين و 15 خرداد را حذف كرد و در اين روزها مراسم بزرگداشت بدون تعطيل كردن كشور برگزار كرد كه در اين صورت با برپا بودن ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها، هدف اصلي كه يادآوري حماسه‌هاي انجام‌شده در اين روزهاست، بهتر محقق مي‌شود.از تعطيلات مذهبي نيز ايام شهادت امام جعفر صادق(ع)، امام رضا(ع) و حضرت زهرا(س) ايامي است كه عزاداري گسترده تنها در برخي از مناطق كشور انجام مي‌شود و تعطيلي شهرهاي مذهبي قم و مشهد مي‌تواند زمينه عزاداري گسترده شيفتگان اهل بيت را در اين شهر مهيا كرده و از مسافرت‌هاي تفريحي ـ تحت پوشش ايام عزاداري ـ جلوگيري كرده و روند كاري را نيز مختل نكند. همچنين در اين روزها مي‌تواند ساعت نخست فعاليت ادارات صرف مراسم عزاداري شده تا تكريم اهل بيت(ع) با شكوه برگزار شود.در ميان تعطيلات ملي نيز تعطيلي روز سيزده فروردين غيرضروري است و موجب افزوده شدن به تعطيلات هفته اول سال شده و مي‌تواند با فرهنگ‌سازي مناسب جمعه دوم سال را به عنوان روز طبيعت اعلام و تنها چند روز نخست سال را به عنوان تعطيلات نخست سال معرفي كرد.در صورت اجرا شدن اين پيشنهاد، ارتقاي محسوسي در كارآمدي كشور پديد آمده و از ا ختلال در فعاليت ادارات و تعويق كار ارباب‌رجوع جلوگيري مي‌شود و مواردي چون هفته جاري كه باعث يك تعطيلي تقريبا يك هفته‌اي شد، رخ نخواهد داد.