خرید روسری پيام آيت‌الله وحيد خراساني به مناسبت فاطميه

آيت‌الله وحيد خراساني، از مراجع برجسته تقليد، در پيامي، خواستار تعظيم شعاير فاطميه شد.

در اين پيام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
صلوات و سلام خدا بر صديقه شهيده که به اتفاق تمام مسلمين آن کس که «ما ينطق عن الهوي إن هو الا وحي يوحي » او را سيده نساء عالمين ناميد. نشان عبوديتش در مقابل خالق، قدم‌هاي ورم کرده در محراب عبادت بود و رأفت و رحمتش به خلق خدا به آنجا رسيد که سه روز، روزه را به آب افطار کرد و قوت خود و فرزندانش را به مسکين و يتيم و اسير داد و خود و فرزندان خردسالش، سه روز رنج گرسنگي را تحمل کردند که انساني هر چند کافر، بي قوت و غذا نماند «ويُطعمون الطعام علي حبّه مسکينا ويتيماً وأسيرا».

آبرويش به درگاه خدا به جايي رسيد که دعاي مستجابش درآيه مباهله هم‌طراز دعاي پيغمبر خاتم شد.

شاهد عصمت کبراي او، آيه تطهير است و دليل مقام و منزلتش، سوره کوثر. اراده‌اش آنچنان فاني در اراده خدا شد که رضا و غضب خداوند عالم، دائر مدار رضا و غضب او شد.

اوست که بر در بهشت نوشته شده: فاطمه برگزيده خداست، اوست که آفتاب آسمان رسالت پدر اوست و ماهتاب سپهر امامت شوهر اوست و يازده ستاره فروزانِ چرخِ ولايت در دامن اوست.

اگر پيغمبر خاتم تاج سر عالم شد، او مهجه قلب رسول و بضعه‌اي از وجود اشرف ولد آدم شد.

وظيفه هر مسلماني که رهين منت هدايت رسول خدا به حيات ابد و سعادت معرفت و عبادت خداوندِ واحد أحد است، آن است که روز عزاي يگانه دخترش که به فرموده او، محبوبترين خلق نزد اوست، اجر رسالت آن حضرت را به تعظيم شعائر ماتم فرزندش ادا کند.
«قل لا أسألکم عليه أجرا إلا المودة في القربي».

و در عوض اين مودت، به شفاعتي نائل شود که خدا به آن حضرت وعده داده است: «ولسوف يعطيک ربّک فترضي».

اللهم صل علي فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها
حسين الوحيد الخراساني