خرید روسری امکان تحصيل دختران ازدواج کرده در مدارس روزانه

مديرکل دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش گفت: دختراني که در سن تحصيل ازدواج مي‌کنند، مي‌توانند با شرايط خاصي در مدرسه روزانه ادامه تحصيل دهند.

مهري سويزي با بيان اينکه در سال گذشته بخشنامه‌اي در اين باره از سوي معاونت نظري و مهارتي به مدارس رفته است، اظهار داشت: در اين بخشنامه چند مصلحت ديده شده که اين دسته از دانش آموزان از لحاظ تحصيلي آسيبي نبينند.

به گزارش مهر، وي خودگويي ناشي از رشد و بلوغ را يکي از معضلات دانش آموزان مقطع راهنمايي و متوسطه دانست و ادامه داد: اين دسته از دانش آموزان بايد در رفتارهاي خود دقت کرده و آنچه را که مسئولان مدرسه از آنها مي‌خواهند رعايت کنند، چرا که در غير اين صورت همسالان خود را از تحصيل بازمي‌دارند.

مديرکل دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش، پايين بودن سن ازدواج را در کنار بالا رفتن آن يک معضل دانست و اظهار داشت: تلاش کرده‌ايم که با مديريت فرهنگي هوشمندانه توسط مسئولان مدارس شرايط ادامه تحصيل در مدارس روزانه را براي اين دسته از دانش‌آموزان که وارد زندگي تازه‌اي شدند، ايجاد کنيم.