خرید روسری دولت و تصويب واگذاري “ايران‌اير” در بورس

وزير راه و ترابري با اشاره به تصويب واگذاري سهام شركت ايران اير در بورس توسط دولت گفت: در اين راستا يك چارچوب زماني يك ساله براي اين شركت مشمول اصل 44 در نظر گرفته شده تا خود را براي ورود به بورس آماده كند.

محمد رحمتي در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در زمينه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وزارت راه و ترابري مواردي را دارد كه از اين قانون مستثني شده‌اند كه شامل مالكيت جاده‌ها، فرودگاه‌ها، ترمينالهاي و بنادر بزرگ است.

وي افزود: اما بهره‌برداري از اين موارد، قابل واگذاري است كه در دست اقدام مي‌باشد. آلات ناقله در بخشهاي ريلي، جاده‌اي، هوايي و دريائي تقريبا تماما واگذار شده است.
به گفته وي، واگذاري سهام شركت ايران اير و عرضه آن در بورس نيز در دولت به تصويب رسيده و در اين راستا يك چارچوب زماني يك ساله براي اين شركت در نظر گرفته شده تا خود را براي ورود به بورس يا مزايده آماده نمايد.
وزير راه و ترابري تصريح كرد: البته نكته مهم و كليدي در اين خصوص، وجود مشتري است كه بتواند اين سهام را خريداري كند.

به گفته وي، در حال حاضر شركت ايران اير، جزو شركتهاي دولتي قابل واگذاري در بورس محسوب مي‌شود كه برنامه‌ريزي نحوه واگذاري آن با سازمان خصوصي‌سازي است. با واگذاري اين شركت به بخش غير دولتي، عملا تمامي شركتهاي هواپيمايي خصوصي مي‌شوند.