خرید روسری مورچه‌هاي رايانه‌خوار در آمريكا

شهر «هيوستون» آمريكا در تصرف ميليون‌ها مورچه رايانه‌خوار و جونده وسايل الكترونيكي قرار گرفته است.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه «استار» ـ چاپ تركيه ـ اين حشرات كه «مورچه‌هاي ديوانه» نام گرفته‌اند، سريعاً در سطح شهر هيوستون پراكنده شده و زندگي عادي مردم را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

اين گزارش همچنين مي‌افزايد: اين مورچه‌هاي كه حتي موفق به نفوذ به مركز فضايي «جانسون» در «ناسا» شده‌اند، ضمن گزيدن پرسنل آن مركز، مشغول جويدن رايانه‌ها و ابراز الكترونيك آنجا نيز مي‌باشند.

گفته مي‌شود كه اين مورچه‌ها از طريق يك كشتي پستي به هيوستون آمده‌اند. از اين‌رو خاستگاه اصلي آنها در حال حاضر معلوم نيست، اما گفته مي‌شود كه نظير آنها در جنوب غرب آمريكا و حوالي درياي كارائيب ديده شده‌ است.