خرید روسری کنترل نامحسوس تفريحگاه‌ها و تفرجگاه‌ها

جانشين فرمانده نيروي انتظامي، از كنترل نامحسوس تفريحگاه‌ها و تفرجگاه‌ها در راستاي اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه پليس خبر داد.

به گزارش ايسنا، سردار حسين ذوالفقاري با اشاره به اهميت پيشگيري در ارتباط با امورات نيروي انتظامي اظهار كرد: براي دستگير و زنداني کردن فردي كه مرتكب به جرمي‌ مي‌شود، بايد هزينه‌هاي گزافي را پرداخت كرد، در حالي كه بايد بتوانيم، از انحراف افراد در سطوح مختلف جلوگيري کنيم.

وي با بيان اين‌که در بحث پيشگيري نبايد به موضوعات، سطحي نگريسته شود، اضافه کرد: وظيفه پليس دستگيري مجرمان و هنجارشکنان است، اما در بحث پيشگيري نيز اقداماتي را در دست اقدام داريم.

سردار ذوالفقاري عنوان كرد: سال 87، سال پيشگيري از جرم نامگذاري شده است و حضور فيزيکي پليس در محلات آلوده، ايجاد ايستگاه‌هاي سيار و ثابت پليس، استفاده از تکنولوژي روز دنيا، گسترش نگهبان محله و توسعه پليس نامحسوس از مهم‌ترين برنامه‌هاي نيروي انتظامي در سال جاري است.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي، مشارکت مردم با پليس براي حفظ نظم و امنيت را امري ضروري دانست و خاطرنشان کرد: پليس به دنبال فعال كردن تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها، در بحث اقدامات پيشگيرانه قبل از وقوع جرم است.