خرید روسری اخراج خبرنگاران توسط كارمند تربيت بدني

پوشش خبري سمينار معاونان، مديران ستادي و استاني سازمان تربيت‌بدني با دخالت يكي از حاضرين ناتمام ماند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شرايطي كه سازمان تربيت‌بدني طي دعوت‌نامه‌اي از رسانه‌ها براي پوشش خبري سمينار معاونان، مديران ستادي و استاني سازمان دعوت به عمل آورده بود و گروه‌هاي خبري از ساعت 8 صبح امروز با حضور در محل هتل المپيك در حال تهيه گزارش بودند، در برنامه بعدازظهر يكي از كارمندان معاونت امور استان‌ها در هنگام سخنراني “فراهاني” مديركل حراست سازمان تربيت‌بدني به سوي خبرنگاران آمده و با ممانعت از ادامه فعاليت‌ آن‌ها با برخوردي ناخوشايند خبرنگاران را از سالن محل برگزاري اين سمينار بيرون كرد. وي در حالي اين كار را انجام داد كه مديركل حراست سازمان‌ تربيت‌بدني سخنان خود را آغاز كرده بود.