خرید روسری اعتصاب رانندگان کامیون اسپانیا به خاطر سوخت

ده ها هزار راننده کامیون در اسپانیا اعتصاب نامحدودی را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز کرده اند.
به گزارش بي بي سي بهای گازوئیل در بازارهای جهانی از آغاز سال میلادی جاری حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

این وضعیت موجی از اعتراض در بین کارکنان سیستم حمل و نقل عمومی و صنعت ماهیگیری را در اروپا در پی داشته است.

روز یکشنبه (۸ ژوئن) بیش از ۹۰ هزار راننده کامیون در اسپانیا دست از کار کشیدند.

انتظار می رود آن ها راهبندان ها و تظاهرات هایی را برپا کنند.

راننده های کامیون در شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه هم دست به اعتصاب زده اند.

دولت اسپانیا می گوید تلاش می کند که برای کمک به بخش حمل و نقل این کشور تدابیر جدیدی را در نظر بگیرد.

این تدابیر شامل وام های اضطراری و پرداخت وجوه نقد به راننده هاییست که زودتر از موعد بازنشست شوند.

اکثر راننده های کامیون در اسپانیا یا از لحاظ حرفه ای مستقل هستند یا برای شرکت های کوچک و متوسط کار می کنند.

از سوی دیگر، راننده های کامیون در مناطق جنوب شرقی فرانسه در نزدیکی اسپانیا هم در حمایت از همکاران اسپانیایی خود دست به اعتصاب زده اند.

بیم آن می رود که یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل کالا به اسپانیا به زودی از کار بیفتد.

شماری از ماهیگیران اسپانیایی هم مدتیست که دست به اعتصاب زده اند.

احتمال می رود ماهیگیران مناطق شمالی اسپانیا دوشنبه (۹ ژوئن) به این اعتصاب ملحق شوند.