خرید روسری برگزاري كارگا‌ه‌هاي آموزشي مديريت بحران

شركت توسعه آفرينان فردا با حضور نهادهاي ملي و بين‌المللي، از جمله پژوهشكده سوانح طبيعي، وزارت راه و ترابري، UNDP، ISDR، UNOCHA و … و با حضور آقاي پروفسور تاكادا استاد برجسته مديريت بحران از كشور ژاپن، اقدام به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي (تخصصي) مديريت بحران در تاريخ‌هاي 29،28 و30 خرداد ماه سال جاري در محل پارك علم و فناوري دانشگاه تهران نموده است. عناوين كارگاه‌هاي آموزشي به شرح زير مي‌باشد: روز اول: مديريت بحران زلزله در شريانهاي حياتي (آب، برق، گاز، لوله نفت): 28 خرداد ماهسخنرانان: مهندس ستار محمودي، دكتر نعمت حسني، مهندس علي‌اکبر مجيديروز دوم: مديريت ريسك و ايمني: 29 خرداد ماهسخنرانان: دكتر ويكتوريا كيانپور، مهندس محمد ساداتي‌نژاد، مهندس احمد مجيديروز سوم: مديريت جامع بحران ـ TDM ـ 30 خرداد ماهسخنرانان: حمزه شكيب، مهندس عباس جزايري، مهندس باقري شايان ذكر است به شركت كنندگان در كارگاه‌ها گواهينامه معتبر از طرف پروفسور تاكادا اعطا مي‌گردد.علاقمندان جهت ثبت نام مي‌توانند به سايت‌هاي www.tafco.org  يا www.tafco.co.nr مراجعه نمایند.