خرید روسری سولانا 26 خرداد در تهران

رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا اظهار داشت:يكشنبه آينده براي مذاكره با مقامات ايراني و ارائه پيشنهاد جديد از سوي شش كشورانگليس، فرانسه، چين، آلمان، روسيه و آمريكا به ايران خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، “خاوير سولانا” پس از رسيدن به پايتخت اسلووني به منظور شركت در نشست مشترك سران آمريكا و اتحاديه اروپا اظهار داشت كه تاريخ تعيين شده براي سفر به تهران احتمالاً پانزدهم ژوئن (26 خرداد) خواهد بود.
سولانا قرار است به مقامات ايراني يك پيشنهاد جديد از سوي شش قدرت جهاني در مسئله هسته‌اي ايران از جمله انگليس، فرانسه، چين، آلمان، روسيه و آمريكا ارائه كند.

رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا بدون ارائه جزييات در اين خصوص گفت: «ما قرار است با افراد مختلف چندين نشست در تهران داشته باشيم و قصد ندارم كه اكنون از جزييات اين بسته پيشنهادي سخن بگويم.»
وي همچنين تأكيد كرد كه ايران بايد تضمين‌هاي عيني بدهد تا نشان دهد كه برنامه هسته‌اي اين كشور صرفاً براي توليد انرژي است.