خرید روسری شربت تریاک جایگزین متادون نمی شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاربرد شربت تریاک به عنوان کنترل آسیبها در افراد معتاد به تریاک خبر داد.

دکتر اسماعیل احمدی مقدم با عنوان این مطلب که شربت تریاک آسیبهای کمتری دارد، به خبرنگار مهر گفت: شربت تریاک به عنوان کنترل کننده اعتیاد معتادان تریاکی تلقی می شود.

وی با تاکید بر اینکه شربت تریاک قرار نیست جایگزین متادون شود، افزود: کاربرد متادون برای افراد هروئینی است و شربت تریاک برای استفاده معتادان تریاکی در نظر گرفته شده است.

احمدی مقدم تصریح کرد: استفاده از متادون به عنوان داروی ترک دهنده معتادان هروئینی، همچنان کاربرد خواهد داشت.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه مسئولیت درمان برعهده وزارت بهداشت است، گفت: استفاده از شربت تریاک باعث می شود که معتاد سراغ قاچاقچی نرود و زیر نظر پزشک، این شربت را دریافت کند.

احمدی مقدم، دلیل تاخیر در توزیع شربت تریاک را، درخواست وزارت بهداشت برای مطالعات بیشتر عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت عنوان قول داده تا پایان نیمه اول امسال مطالعات و انجام پایلوت این طرح را به پایان می رساند.