خرید روسری ناتواني‌وزارت‌علوم‌در برخوردباموسسات فراگیر

بررسی گفته های مسئولان از مهر تا اسفند 86 نشان می داد عزمی راسخ برای حذف موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور وجود دارد اما در سال 1387 به یکباره این طرح مسکوت و طرحی دیگر در راستای ساماندهی این موسسات مطرح می شود.به گزارش مهر، تب ورود به دانشگاه در جامعه زمینه سوء استفاده بسیاری از سودجویان را فراهم کرده است و علاوه بر کلاسهای کنکور این روزها موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر با وجود اینکه بارها از سوی وزارت علوم غیر مجاز خوانده شده اند، با تبلیغات گسترده درآمدهای قابل توجهی کسب می کنند و با وعده های واهی به داوطلبان ورود به دوره های فراگیر آنها را به سمت خود جذب می کنند. صدور کارت دانش پذیری با آرم دانشگاه پیام نور، ادعای دسترسی به منابع اصلی آزمونهای فراگیر و … از روشهای مکارانه ای است که توسط این موسسات بکار گرفته می شود. وزارت علوم در تابستان سال 83 اعلام کرد این وزارتخانه هیچگونه مجوزی برای برگزاری دوره های آموزشی فراگیر موسسه های غیر دولتی صادر نکرده است و هیچ یک از این موسسه ها مجاز نیستند تحت عنوان “آموزش فراگیر” ورود به دانشگاه بدون کنکور و مشابه آن تبلیغ کنند. از آن تاریخ مسئولان مختلف دانشگاه پیام نور در مصاحبه های بی شمار با رسانه های مختلف نوشتاری و تصویری بر این امر تاکید داشتند که هیچ موسسه آموزشی خصوصی اجازه برگزاری دوره های آموزشی فراگیر را ندارند و این مجوز تنها به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ارائه شده است.در جهت پیگیری وضعیت موسسات غیرمجاز برگزار کننده دوره های فراگیر از مهر ماه 1386 به بررسی چگونگی ساماندهی و شناسایی این موسسات پرداخت. در تمامی گفتگوها و گزارشهای این خبرگزاری در سال 1386 مسئولان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور بر ساماندهی این موسسات تاکید می کردند و ضمن اعلام توافقنامه وزارت علوم و دانشگاه پیام نور برای معرفی مؤسسات آموزشی مجاز از تدوین شیوه نامه اجرایی موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های فراگیر، تدوین دستورالعمل برای موسسات مجاز مجری دوره های فراگیر، اجرای طرح برخورد با سودجویان برگزار کننده دوره های فراگیر غیرمجاز و … خبر داده بودند اما به یکباره در سال جدید طرحهای گذشته مسکوت ماند و صحبت از طرحهای جدید به میان می آید.بررسی اخبار موجود در مورد وضعیت موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر که بارها غیر مجاز خوانده شده اند از مهر تا اسفند 1386 مورد بازخوانی قرار گرفته اند.18 مهر 1386 : لایحه برخورد با موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر به وزارت علوم ارائه شد29 مهر 1386 : دولت به فعالیت موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور پایان می‌دهد اول آبان 1386 : تصویب آئین نامه ساماندهی موسسات آموزشی فراگیر 4 تیر 1386: آئین‌ نامه ساماندهی موسسات آموزشی فراگیر نهایی می‌شود9 آبان 1386: موسسات آموزشی فراگیر مجاز تا دی ماه معرفی می شوند 18 آبان 1386: اجرای طرح برخورد با سودجویان برگزار کننده دوره های فراگیر غیرمجاز30 آبان 1386: تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه12 دی 1386: رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز دوره‌های فراگیر در دستگاه قضایی26 دی 1386: پرونده 30 موسسه آموزشی غیرمجاز پیام نور در دستگاه قضایی29 دی 1386: وزارت علوم برگزاری دوره فراگیر در تمام موسسات آموزشی را غیرمجاز دانست30 دی 1386: تدوین شیوه نامه اجرایی موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های فراگیر8 بهمن 1386: تدوین دستورالعمل برای موسسات مجاز مجری دوره های فراگیر8 بهمن 1386: صدور مجوز دانشپذیری به موسسات برای اولین بار / متخلفین مجوز نمی‌گیرند 3 اسفند 1386: اعلام اسامی مؤسسات مجاز برگزاری دوره های فراگیر تا پایان اسفند ماه 4 اسفند 1386: توافقنامه وزارت علوم و دانشگاه پیام نور برای معرفی مؤسسات آموزشی مجاز 6 اسفند 1386: اسامی مؤسسات آموزشی مجاز از طریق دانشگاه پیام نور اعلام می‌شود و 20 خرداد 1387: طرح شناسایی و اعطای مجوز به برخی موسسات آموزش عالی آزاد فراگیر مطرح نیستو اما آخرین تصمیمات در مورد موسسات فراگیر پیام نورمدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: طرح شناسایی و اعطای مجوز به برخی موسسات آموزش عالی آزاد برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر دانشگاه پیام نور در حال حاضر در وزارت علوم مطرح نیست و این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.دکتر رضا عامری از اجرای طرح جدیدی در زمینه ساماندهی موسسات آموزش عالی آزاد خبر داد و گفت: بر اساس این طرح موسسات آموزش عالی آزاد در قالب موسسات علمی کاربردی ساماندهی می شوند. مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: با این طرح موسسات آموزش عالی آزاد در قالب موسسات آزاد علمی کاربردی فعالیت می کنند و بخشی از این موسسات که پس از یک دوره فعالیت توانستند شرایط لازم را کسب کنند می توانند وارد دوره های پودمانی جامع شوند و سایر موسسات نیز به فعالیت خود ادامه می دهند. سرانجام یک طرح نافرجام یا وعده ای بی هدفبا وجود آنکه آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور 25 مرداد ماه برگزار می شود، اما برخی از داوطلبان خسته از وعده های نافرجام مسئولان آموزش عالی باز هم پای به کلاسهای موسسات فراگیر پیام نور گذاشته اند به امید آنکه دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری پیام نور شوند. شاید این سرانجام یک طرح نافرجام یا بی هدف باشد.