خرید روسری نقشه حمله به پايگاه ناتو در تركيه، لو رفت

پليس تركيه در جريان كنترل اطلاعات رايانه‌هاي متعلق به دو شخص دستگيرشده عضو باند “ارگنه كون” به نقشه آنها براي حمله به پايگاه ناتو در شهر “ازمير” اين كشور پي برد.

به گزارش فارس به نقل از شماره امروز روزنامه ترك زبان “يني شفق”، طبق اسناد نظامي كشف شده در اطلاعات رايانه اي اين دو فرد كه 29 ماه مارس به اتهام عضويت در باند تروريستي “ارگنه كون” دستگير شده اند اين باند نقشه اي براي حمله به پايگاه نظامي ناتو در ازمير داشته اند.
همچنين بر اساس اطلاعات يكي از سي‌دي‌ها، اين باند نقشه حمله به ديوان عالي قضايي تركيه را داشته است.
در ميان اين اسناد عكسهاي فرماندهان عالي‌رتبه ناتو كه در پايگاه ازمير فعاليت مي كنند و نيز عكسهاي فرزاندان و همسران آنها به چشم مي خورد كه بر آنها علامت ضربدر كشيده شده و كلمه ” ساكت مي شوند” نوشته شده است.

بر اساس اين گزارش، با توجه به كامل و جامع بودن شكل و محتواي اين نقشه احتمال اينكه شخصيتهاي رسمي اين نقشه را كشيده باشند بيشتر مي‌شود.