خرید روسری هشدار «دويچه‌وله» نسبت به افزايش مصرف نفت در جهان

«دويچه وله» گزارش داد: تقاضا براي نفت در جهان روزانه رو به افزايش است و مصرف بيش از حد اين فرآورده، زنگ خطري براي مصرف‌کنندگان آن است که هشدار مي دهد روزي اين ماده حياتي به اتمام خواهد رسيد. به گزارش واحد مركزي خبر، مجري اين شبکه تلويزيوني خاطرنشان کرد، با توجه به اين افزايش مصرف همچنان جستجو براي کشف منابع جديد نفتي ادامه دارد و موفقيت‌هايي هم در اين خصوص به دست آمده است. دسترسي به ذخاير جديد نفتي و حمل اين فرآورده بيش از گذشته دشوار شده است و اين در حالي است که اقتصاد متکي به نفت هم اکنون به بحراني تبديل شده است مگر اين‌که کشورها روش استفاده از نفت را تغيير دهند. گزارشگر «دويچه وله» مي‌افزايد: گزارش‌هاي مربوط به تمام شدن ذخاير نفتي، خبر مسرت‌بخشي براي برخي در بازار نفت است چرا که اين امر موجب افزايش بهاي نفت شده و علاوه بر اين پول بيشتري را به جيب سرمايه‌گذاران سرازير مي‌کند. سرمايه‌گذاران تا حد زيادي طرح‌هاي صنعتي را عامل افزايش مصرف نفت مي‌دانند و اين در حالي است که شرکت‌هاي نفتي هشدار داده‌اند، با توجه به افزايش بي‌رويه مصرف سوخت، شايد آنها در آينده قادر به تأمين نيازها نفتي جهان نباشند. آژانس بين‌المللي انرژي پيش‌بيني کرده است، تا سال 2030، مصرف نفت در جهان تا 116 ميليون بشکه در روز افزايش يابد، در حالي که ذخاير نفتي جهان در سال، 8 درصد کاهش مي‌يابد. به همين جهت، شرکت‌هاي نفتي مرتبا در جستجوي ذخاير جديد نفتي هستند و هنوز روش نيست که چه مقدار از ذخاير نفت جهان در زير زمين باقي مانده است در حالي که هر سال تعداد اندکي از اين ذخاير نفتي کشف مي‌شوند. برخي حوزه‌هاي نفتي کشف‌شده در کشورها اميدوارکننده است. در سال جاري در سواحل برزيل، ذخاير عظيمي از نفت کشف شد که بر اساس برآوردها، داراي 33 ميليون بشکه نفت است که معادل ذخاير سومين حوزه نفتي جهان است. کشف اين ذخاير نفتي مي‌تواند براي مصرف‌کنندگان خبر خوبي باشد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد قيمت نفت که در ماه‌هاي اخير مرتبا سير صعودي داشته، اينک روند نزول را به همراه داشته باشد اما سرمايه‌گذاران و دلالان نفتي، چندان خوشبين نيستند، به دليل اين‌که شايد نمي‌خواهند فکر خود را تغيير دهند چرا که بحران جاري، به سود آنهاست. «فيليکس ماتيس»، کارشناس انرژي در آلمان، در ادامه اين گزارش به مجري «دويچه وله»، گفت: در حال حاضر کشورهاي توليد کننده نفت حداکثر نفت خود را توليد مي‌کنند و از آنجايي که تقاضا براي اين فرآورده کاهش ندارد، قيمت‌ها همچنان به طور تدريجي افزايش خواهد يافت. تنها راه کاهش قيمت‌ها، کاهش مصرف و يا روي آوردن به انرژي تجديدپذير است. اين کارشناس اضافه کرد: استفاده از انرژي هسته‌اي موجب کاهش قيمت سوخت نمي شود. به طور مثال فرانسه که 80 درصد و آلمان 25 درصد انرژي مورد نياز خود را از انرژي هسته‌اي تأمين مي‌کنند، قيمت سوخت در هر دو کشور يکسان است. بنابراين استفاده از انرژي هسته‌اي، تأثير چنداني در کاهش بحران انرژي ندارد و تنها استفاده از انرژي هسته‌اي در درازمدت، يک راهبرد قوي براي کاهش گازهاي گلخانه‌اي است.