خرید روسری امضای قرارداد دو فاز پارس جنوبی با کره جنوبی

مدیرعامل شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: قرار داد بهره برداری از مراحل 9 و 10 پارس جنوبی با شرکت GS کره جنوبی، امضا می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، همایون شکوه صارمی افزود: پیش نویس قرارداد همکاری مجتمع گازی پارس جنوبی در عملیات بهره برداری از فاز‌های 9 و 10 با کنسرسیوم شرکت GS کره جنوبی و امضا شده بود که ” پنج شنبه “، اصل قرارداد امضا خواهد شد.

وی گفت: در طرح های توسعه‌ای پارس جنوبی یک پیمانکار وجود دارد که در فازهای 9 و 10 شامل کنسرسیومی از شرکت مهندسی و ساختمان نفت ایران (اویکOIEC-)، GS کره جنوبی و تاسیسات دریایی است.

صارمی افزود: عملیات راه‌اندازی نیز جزء تعهد پیمانکار است که به صورت معمول پس از بهره برداری فاز‌ها، بهره‌برداری از پالایشگاه بر عهده ماست ولی با توجه به تجربه مجتمع‌ گازی پارس جنوبی در راه‌اندازی پالایشگاه‌های گازی و نیز تاکیدات وزیر نفت برای رفع مشکلات و به سرویس آوردن فازهای 9 و 10 ، دعوت شد تا درعملیات راه‌اندازی این فازها همکاری کنیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: این قرارداد به صورت UV “یونیت ویت” است؛ به میزانی که کنسرسیوم از ما نیرو درخواست کند ما در این طرح شرکت خواهیم کرد.

صارمی پیش بینی کرد: تا پیش از آغاز فصل زمستان، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به بهره برداری کامل برسند.

از هر فاز پارس جنوبی روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز برداشت و تولید می شود.

شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مجتمع تولید گاز کشور بیش از 35 درصد گاز مورد نیاز کشور را تامین می کند.

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اکنون وظیفه بهره برداری و تولید، تعمیر و نگهداری از فازهای پالایشگاهی یک تا پنج پارس جنوبی را بر عهده دارد.