خرید روسری «باد قوس» جان يك قرق‌بان را گرفت

«باد قوس»، نام منطقه‌اي در جنوب غربي شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوي است. اين محل از ديرباز به دليل وزش‌هاي بادها و توفان‌هاي سهمگين به منطقه «باد قوس» كه به زبان محلي به آن باد غيض (جايي كه باد با آن جا غرض كرده) شهره است.

«باد قوس» تا پيش از سال 1373 هيچ گونه سكنه‌اي نداشت و به تدريج و به دليل فعاليت‌هاي انجام شده توسط منابع طبيعي در كاشت نهال در ساليان متمادي و ايجاد پوشش گياهي مناسب، بخشداري با هماهنگي منابع طبيعي، شرايط سكونت را در آن جا فراهم كرد.
مردماني كه به طور پراكنده در آن جا سكني گزيدند، با خود بز و گوسفند و سپس شتر به همراه آوردند و تعداد شترهاي اين منطقه به حدود دو هزار نفر رسيد؛ چراي مفرط دام‌ها به سرعت منطقه را لخت و بي‌پناه كرد و مزارع پيرامون تحت فرسايش شديد باد و هجوم شن‌هاي روان قرار گرفت و زندگي براي مردماني كه خود طالب امنيت و آسايش بودند، با دستان خود آنان ناامن شد.

«باد قوس» بايد تخليه مي‌شد. ابتدا مقاومت بسيار زياد بود و اهالي به هيچ وجه حاضر به ترك منطقه نبودند، اما همكاري دستگاه‌هاي قضايي و مقامات محلي با منابع طبيعي نتيجه داد و شتران به عنوان عامل تخريب منابع طبيعي جمع‌آوري شدند و «باد قوس» تخريب شده، قرق شد و تحت حفاظت قرار گرفت.

محمد، قرق‌بان منطقه «باد قوس» بود و هر روز صبح به همراه تعدادي از قروق‌بانان در گرماي طاقت‌فرساي بياباني با حمل تانكر آب نهال‌هاي بيابان را آبياري مي‌كرد. در روز واقعه (پنجشنبه گذشته) ساعت 2 بعدازظهر ناخودآگاه آسمان تيره و تار شد و اژدهاي توفان شن با 120 كيلومتر سرعت قرقبان 32 ساله نگون‌بخت سبزواري را كه از او زن و دو فرزند خردسال به يادگار مانده است، به كام مرگ فرو برد.

محمدحسن شريعتي، مديركل منابع طبيعي استان خراسان رضوي، با بيان اين كه خبر توفان پنجشنبه گذشته مثل ديگر اخبار و رويدادها از طريق شبكه استاني پخش شد، اما هيچ گاه مورد كنكاش قرار نگرفت، افزود: «وقتي پليس رانندگان متخلف را جريمه مي‌كند، بازخورد و ارزيابي‌ آن در نزد همگان و مسئولان كاري بس ارزشمند و مورد تأييد است، اما وقتي يك مأمور منابع طبيعي با متخلف و متصرف زمين رو به رو مي‌شود، برايش برگ تخلف تنظيم مي‌كند و زمينش را جزو اموال ملي و انفال اعلام مي‌كند؛ مي‌شود مانع و سد راه پيشرفت مردم؟!»

مدير کل منابع طبيعي استان خراسان رضوي، با اشاره به وجود 176 هزار خانوار دامدار در استان اعلام كرد: بيش از 70 درصد اين دامداران فاقد پروانه چراي دام هستند.

شريعتي با بيان اين كه بيش از دو سوم مساحت استان را عرصه‌هاي بياباني در برگرفته، اظهار كرد: در سال گذشته، حدود سيزده ميليارد تومان رقم اعتباري مصوب استان در بخش بيابان بوده كه تنها 64 درصد اين ميزان اعتبار به اين بخش تخصيص يافت.

به گزارش خبرنگار «»، اين رخداد مي‌تواند مورد توجه برخي مسئولان دولتي قرار گيرد كه به بهانه گسترش ساخت‌وساز، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري را تحت فشار قرار مي‌دهند تا عرصه‌هاي بوته‌كاري شده پيرامون شهرها را براي شهرك‌سازي واگذار كند.