خرید روسری بوش: کار جانشینم را در مقابله با برنامه اتمی ایران آسان مي‌كنم

در مصاحبه ای که در روز چهارشنبه، در روزنامه تایمز، چاپ لندن منتشر شده است، جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا، برگزیده شدن باراک اوباما، بعنوان نامزد حزب دموکرات را، گویای راه درازی دانسته که آمریکا پشت سر گذاشته است.

بوش در این مصاحبه تاکید کرده است که در آخرین ماه های زمامداری خود خواهد کوشید کار جانشین خود را در مقابله با مسائلی مانند مساله هسته ای ایران آسان سازد.

بوش با اذعان به اهمیت تاریخی برگزیده شدن باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، تاکید کرد که گذشته از این اهمیت، در نهایت برای مردم آمریکا مهم است که تشخیص دهند، چه کسی می تواند زمام امور را در قرن بیست و یکم در دست گیرد.

به گفته بوش در دور آینده، وظیفه پر چالشی است که به اندیشه روشن، تصمیم گیری و تجربه نیاز دارد.

رییس جمهوری آمریکا سه شنبه شب وارد آلمان شد تا در بحثی که محور آن برنامه هسته ای ایران است شرکت کند.

بوش پیش از ورود به آلمان در گردهمایی سران آمریکا و اتحادیه اروپا در قصر بردو، در سلوونی، گفته بود: «ما همواره برای سران ایران روشن کرده ایم که راه بهتری به پیش وجود دارد. اگر آنها می خواهند روابط بهتری با سه کشور اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورها داشته باشند، تنها کاری که باید بکنند این است که به صورت قابل تائیدی برنامه غنی سازی اورانیوم را به حال تعلیق در آورند.»

وی در این مورد افزود: «دلیل اهمیت این نکته در آن است که اگر غنی سازی را بیآموزند، یعنی یکی از بخش های عمده و حساس تولید سلاح هسته ای را آموخته اند و اگر به سلاح هسته ای دست یابند، جهان آزاد خواهد پرسید که چرا ما به موقع و پیش از دستیابی آنها به چنین سلاحی، کاری در قبال آن نکردیم. در نتیجه امروز وقت دیپلماسی پر قدرت است.»

جرج بوش، به پرسش گر روزنامه تایمز، می گوید: «در آخرین ماه های زمام داری خویش، می خواهد چهار چوبی ایجاد کند که زمامداری را برای جانشینش در مقابله با مشکلاتی که پیش روی او خواهد بود، آسان سازد. از جمله، چهارچوبی برای گفت و گوهای شش جانبه در خاور دور، برای رفع بحران کره شمالی و چهارچوبی چند جانبه برای رفع بحران هسته ای جمهوری اسلامی.»