خرید روسری تعليق مقام‌انگليسي براي جاگذاشتن اسنادسري درقطار

يك مقام امنيتي انگليس به علت جا گذاشتن اسناد فوق محرمانه درباره گروه تروريستي القاعده و وضعيت نيروهاي امنيتي در عراق تعليق شد.

دولت انگليس اعلام كرد كه يك مقام ارشد اين كشور به علت جا گذاشتن اسناد فوق محرمانه در يك قطار، تعليق شد.
دولت انگليس همچنين تاييد كرد كه دو مدرك فوق محرمانه‌اي كه در يك قطار به جا مانده بودند توسط يك مسافر به شبكه خبري بي بي سي تحويل داده شده‌اند.

بر اساس گزارش بي بي سي، اين اسناد شامل اطلاعاتي درباره ارزيابي گروه تروريستي القاعده و اوضاع امنيتي عراق و افغانستان بوده است كه يكي از آنها با مهر “فوق محرمانه” براي مقامات انگليسي و ديگري با عنوان “فقط براي مقامات مرتبط انگليسي، آمريكايي، كانادايي و استراليايي” بوده است.

يك خبرنگار بي بي سي كه اين اسناد را مطالعه كرده بود گفت كه اسناد فوق را به دليل مسائل امنيتي نمي‌توان منتشر كرد. وي همچنين گفت كه افشاگري‌هاي شرم‌آوري در يكي از اسناد درباره وضعيت نيروهاي امنيتي در عراق شده بود.
گفته مي‌شود كه اين اسناد توسط كميته مشترك اطلاعات دولت انگليس تهيه شده بود.