خرید روسری حمله امریکایی ها به نظامیان پاکستانی

در حمله هوایی نظامیان امریکایی به مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان 40 پاکستانی کشته شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه الجزیره، این افراد از نیروهای نظامی پاکستان بودند.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرد .