خرید روسری دفاع دخترخاله پالیزدار از دعوت‌او به تحقیق‌وتفحص

فاطمه آجرلو، نماينده مردم کرج در مجلس،‌ درباره مطالب منتشره اخير پيرامون اظهارات پاليزدار توضيحاتي داد.
آجرلو در گفت‌وگو با «عصرايران» درباره خبر منتشره در رسانه‌ها مبني بر اين‌که او از پاليزدار براي شرکت در هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه دعوت كرده، بيان داشت: بله؛ من آقاي پاليزدار را دعوت کردم، اما به عنوان يک کارشناس و تعجب مي‌کنم اين بحث در رسانه‌ها مطرح شده، چون دليلي ندارد به خاطر دعوت از يک کارشناس بخواهم تا آخر عمر پاسخگوي اعمال او باشم!
وي در واکنش به خبر منتشره مبني بر اينکه او از دعوت کردن پاليزدار به هيأت تحقيق و تفحص پشيمان شده و به همين دليل، همکاري او در هيأت پايان يافته است، اظهار داشت: هر کس اين حرف را زده خيلي غلط کرده و خيلي بي جا کرده. من به هيچ وجه از اين‌که آقاي پاليزدار را به هيأت تحقيق و تفحص دعوت کرده‌ام، پشيمان نيستم و الان هم معتقدم ايشان در کار خود مهارت داشته و کارشناس خوبي بوده است و به همين دليل هم از او براي همکاري در هيأت به عنوان کارشناس صنعت دعوت کرديم و پيش از پايان کار، ايشان قطع همکاري کرد و من هم قصد دارم از همه رسانه‌ها و خبرگزاري‌هايي که اين شايعات را مطرح کرده‌اند، شکايت کنم.
آجرلو ادامه داد: همچنين شنيده‌ام كه گفته‌اند من از  سوي علما به خاطر دعوت از پاليزدار تحت فشار قرار گرفته‌ام که اين مطلب هم کذب محض است و به هيچ وجه من، نه از جانب کسي تحت فشار بوده‌ام که چرا پاليزدار را دعوت به کار کرده‌ام و نه از اينکه او را به عنوان کارشناس دعوت کرده‌ام پشيمانم.
اين نماينده مجلس هشتم، کار رسانه‌ها را شايعه‌پراکني دانست و گفت: در ايران، ما خبرگزاري نداريم، چون همه به دنبال اين هستند كه شايعه پخش کرده و خود را مطرح کنند و در قضيه اخير هم رسانه‌ها بدون اينکه با من تماسي بگيرند و يا از من سؤالي بپرسند، مطالب کذبي را عليه من طرح کردند و قصد دارم از همه آنها شکايت کنم.
وي يادآور شد: البته من ملزم به پاسخگويي به کسي نيستم، اما بايد بگويم آقاي پاليزدار، تنها مدتي کوتاه با هيأت تحقيق و تفحص همکاري داشت و پس از آن هر تخلفي انجام داده، خودش بايد پاسخگو باشد، نه من، چون بنا نيست هر کس کارشناسي را دعوت کرد و آن کارشناس پس از پايان کار بدون مجوز هر سندي را به طور غيرقانوني پخش کرد، فرد دعوت کننده بخواهد سين جيم شود.
وي در واکنش به اين که آقاي پاليزدار خود را دبير هيأت تحقيق و تفحص معرفي کرده، بيان داشت: پاليزدار در هيأت نه سمتي داشت و نه جايگاهي و اساسا اعضاي هيأت حتما بايد نماينده باشند و همکاران اداري هيأت هم حتما بايد کارمند مجلس باشند؛ بنابراين، پاليزدار نه عضو هيأت تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بوده و نه کارمند اداري هيأت، بلکه تنها يک کارشناس معمولي بوده است.
وي درباره اظهارات اخير پاليزدار با بيان اين‌که مانور دادن روي اسناد و مدارک کاري غيرقانوني است، گفت: اگر واقعا ايشان سند و مدرکي دارد، خب ارايه کند و اصلا مملکت دستگاه اطلاعاتي و قضايي دارد، آن‌ها بيايند و اظهارات او را بررسي کنند. من که نبايد درباره سخنان کسي ديگر پاسخگو باشم، من تضمين نکرده‌ام کسي که دو سال پيش از او به عنوان کارشناس استفاده کرده‌ام، در آينده تخلفي انجام ندهد.