خرید روسری پیشنهاد جدید برای ساعت کار اصناف

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ارسال پیشنهاد جدید این وزارتخانه به منظور ساعت پایان کار روزانه اصناف سراسر کشور به هیئت دولت و ستاد مبارزه با آثار خشکسالی خبر داد.

محمد احمدیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود : این پیشنهاد دارای جنبه‌های مختلفی است بنابراین تصمیم ‌گیری در مورد آن به بررسی و دقت کافی نیاز دارد و البته عملی شدن آن مستلزم تصویب ستاد مبارزه با آثار خشکسالی است .

وی اضافه کرد : ویژگی ستاد مبارزه با آثار خشکسالی این است که از دیدگاه های نهادهای ذیربط همچون وزارت بازرگانی ، وزارت کشور ، نیروی انتظامی و نمایندگان تشکل‌های صنفی برای تصمیم‌گیری استفاده می کند .

احمدیان گفت : پیشنهاد وزارت نیرو این است که ساعات پایانی کار اصناف به غیر از اصنافی که خدمات ضروری عرضه می‌کنند ، محدود به ساعت 20:30 دقیقه شود که البته در مناطق گرمسیر این ساعت متغیر خواهد بود .

وی درباره دیگر جنبه‌های این طرح از جمله اثرات اجتماعی آن افزود : با کم شدن زمان فعالیت اصناف ، زمان خرید مردم نیز محدود می‌شود و این موضوع می‌تواند تاثیرات مثبتی بر ترافیک داشته باشد .

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد : به دلیل محدودیت‌های جدی که در فصل تابستان برای تامین برق با آن مواجه هستیم ، حتی به صورت موقت تصویب این پیشنهاد و اجرای آن را به دلیل اثری که در کاهش مصرف برق دارد خواستاریم .وزارت نیرو پیشتر ساعت 19 را به عنوان زمان پایان کار اصناف پیشنهاد داد بود .