خرید روسری تصاوير: نمايشگر ليزري

محققان جوان ايراني در پارک فناوري اصفهان، موفق به ساخت دستگاه نمايشگر ليزري شدند.
به گزارش برنا، اين دستگاه در نور پردازي سالن‌هاي نمايش، اجراي زنده موسقي و امور تبليغاتي کاربرد دارد.