خرید روسری شكسپیر وجود خارجی ندارد؟!

جان هادسون محقق و شكسپیر شناس اعلام كرد: با انجام پژوهشی به این نتیجه رسیده است كه ویلیام شكسپیر شخصیتی خیالی است و تمام آثاری هم كه به او نسبت داده شده متعلق به زنی یهودی و ایتالیایی تبار است.

به گزارش مهر؛ این محقق انگلیسی در تحقیق خود بر این نكته تاكید كرده است “امیلیا بوسانو لانی یه” خالق شخصیت شكسپیر، شاعر و نمایشنامه نویس شهیر انگلیسی است و این شخصیت تنها به سبب نوشتار پدید آمده است.

وی گفت: امیلیا بوسانو دختر زن و مردی فقیر و یهودی بوده كه در سال 1611 میلادی مجموعه ای از شعرهایش را منتشر كرده است.
هادسون تشابه های زیادی میان این اشعار و غزل های شكسپیر پیدا كرده است.

این پژوهشگر تصریح کرد: این زن نام یك مرد (ویلیام شكسپیر) را بر خود نهاد تا بتواند به كار خود كه همان شعر و نوشتن در حوزه ادبیات بوده است ادامه دهد و همچنین از هر گونه حمله احتمالی در زمان خود كه به زنان پدیدآورنده آثار بدیع روا داشته می شد دور بماند.

تا كنون چند پژوهشگر دیگر به جز هادسون ادعا كرده اند كه شخصیتی به نام شكسپیر وجود خارجی نداشته و تنها آثاری كه به او نسبت داده شده اند واقعی هستند.

برخی نیز وجود شكسپیر را باور داشته ولی تعدادی از آثار منتسب به او را متعلق به وی نمی دانند.